Posiedzenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w związku z koronawirusem – zmiany w funkcjonowaniu placówek zdrowia, oświaty, kultury, sportu, urzędu miasta…

W związku z zagrożeniem koronawirusem, na polecenie burmistrza Tomasza Kilińskiego, zwołane zostało posiedzenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Uczestnicy posiedzenia przedstawili zasady postępowania z koronawirusem w przypadku, gdyby takie zagrożenie pojawiło się w Nowej Rudzie.

W Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego zasiadają m.in. przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, policji, służb miejskich.
– Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, aby pomóc osobom starszym, schorowanym lub nie-pełnosprawnym, podejmują działania związane z zakupami, czy wybraniem przepisanych leków, wśród swoich podopiecznych. Uruchamiają też wolontariuszy w zakresie wyszukiwania osób starszych, które takiej pomocy wymagają. Osoby, które takiej pomocy chcą, będą nią obejmowane – mówi burmistrz Tomasz Kiliński.
Na wypadek przeprowadzenia zbiorowej kwarantanny, wyznaczono jedno miejsce jej odbywania – Dom Wypoczynkowy Centrum Turystyczno-Sportowego w Nowej Rudzie-Słupcu.

MOPS apeluje
Na stronie MOPS w Nowej Rudzie czytamy:
„W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa informujemy o aktualnym funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.

Nasza jednostka funkcjonuje normalnie, jednak zwracamy się z prośbą o osobiste wizyty tylko w przypadku takiej konieczności i załatwienia jedynie spraw bardzo pilnych. Zachęcamy do kontaktowania się z MOPS telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz epuap. W chwili obecnej realizowane są na bieżąco usługi opiekuńcze.

Apelujemy też o podjęcie starań w celu zapewnienia indywidualnej opieki nad swoimi najbliższymi. Prosimy również środowisko sąsiedzkie o zwrócenie uwagi na swoich sąsiadów i objęcie ich pomocą sąsiedzką.

W trosce o bezpieczeństwo osób starszych, samotnych oraz niepełnosprawnych, które nie są w stanie zabezpieczyć się w artykuły spożywcze, zaopatrzyć się w niezbędne leki oraz załatwić pilnych spraw urzędowych, pocztowych itp.; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie prosi o zgłoszenia telefoniczne takich potrzeb, pod nr telefonicznym 74 872 10 56, 74 872 11 66.

Pomoc w zrobieniu zakupów, zrealizowania recept itp. najbardziej potrzebującym, samotnym, osobom starszym i chorym, które w obawie o własne zdrowie nie wychodzą z domu oferuje także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Nowej Rudzie tel. 501 436 411.”

Str. 3 w numerze 420 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 420
20-26 marca 2020 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *