Most wciąż nie jest wyremontowany

Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu dowiemy się, kto będzie wykonawcą remontu mostu na ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie

Ograniczenia przejazdu po moście na ul. Piłsudskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 380 utrudniają życie nowo-rudzianom już dłuższy czas. Na początku października 2018 r. na moście nad Włodzicą wprowadzono ruch wahadłowy. Z informacji przekazanych nam wtedy przez rzecznika zarządcy – Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – wynikało, że ograniczenie to zostało wprowadzone ze względu na zły stan techniczny mostu. Brak środków finansowych spowodował, że remont nie mógł być wcześniej zrealizowany. W listopadzie 2018 r. Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w odpowiedzi na nasze pytanie dotyczące terminu rozpoczęcia remontu mostu stwierdził, że po zabezpieczeniu środków i przy założeniu, że zgłoszenie robót mielibyśmy w połowie przyszłego roku, to rozpoczęcie robót budowlanych byłoby możliwe we wrześniu 2019 roku – po wyłonieniu w trybie przetargu wykonawcy robót budowlanych. Niestety do remontu nie doszło. Trzy miesiące później do sytuacji związanej z nieprzeprowadzenia remontu drogowego obiektu mostowego o którym mowa podczas sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie odniósł się Stanisław Jurcewicz, radny sejmiku dolnośląskiego.

– W porozumieniu z panem burmistrzem złożyłem we wrześniu wniosek do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o ujęcie w budżecie na rok 2020 remontu mostu na drodze wojewódzkiej 381 na ul. Piłsudskiego, który od dłuższego czasu jest zabezpieczony barierkami – mówił Stanisław Jurcewicz. – W odpowiedzi którą otrzymałem w listopadzie czytamy, że obecnie trwają prace projektowe związane z ewentualnym remontem, dokładna technologia, a co za tym idzie koszt zadania zostanie określony precyzyjnie w połowie grudnia 2019 r. Aktualnie środki finansowe na lata 2020 i 2021 zostały zaplanowane. W sytuacji przyznania dodatkowych środków finansowych będzie możliwość przystąpienia w 2020 r. – dodał.

W ubiegłym tygodniu zapytaliśmy zarządcę drogi na jakim etapie jest sprawa związana z ewentualnym remontem mostu?
– Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu prowadzi postępowanie przetargowe, które ma na celu wybór wykonawcy remontu (zabezpieczenia) mostu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 380 w Nowej Rudzie – od-powiedział Leszek Loch, dyrektor DSDiK we Wrocławiu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *