Światowy Dzień Sybiraka

Dzisiaj, 17 września, w rocznicę agresji ZSRR na Polskę, obchodzimy Światowy Dzień Sybiraka. Dzień Sybiraka organizowany jest od 1991 roku ku czci ofiar i osób zesłanych na Syberię, na Ural czy do Kazachstanu. Wielu z nich zostało na „nieludzkiej ziemi” na zawsze

Masowe deportacje ludności polskiej z terytoriów zajętych przez ZSRR miały charakter zorganizowany. Przygotowania zaczęły się już jesienią 1939 roku. W 1940 roku odbyły się trzy wielkie akcje deportacyjne. Pierwsza rozpoczęta zimą 10 lutego i objęła około 140 tysięcy osób, które trafiły na północne obszary ZSRR. Druga miała miejsce w kwietniu (przesiedlono wówczas 61 tysięcy osób głównie do Kazachstanu), a trzecia w czerwcu (80 tysięcy osób, które trafiły na tereny Uralu). Deportacje miały miejsce również w 1941 roku. Całkowita liczba osób zesłanych jest dyskusyjna. W październiku 1941 r. władze ZSRR przekazały informację, że deportowano 387.932 obywateli polskich. Jednak historycy kwestionują tę liczbę jako zaniżoną.
Celem polityki okupanta była sowietyzacja polskim ziem wschodnich. W pierwszej kolejności zsyłano wojskowych, urzędników czy właścicieli ziemskich. Zesłańcy, którym pozwolono zabrać ze sobą tylko podręczny bagaż, byli transportowani przez wiele tygodni koleją w wagonach towarowych, bez sanitariów, co powodowało wysoką śmiertelność. Zesłańcy skierowani zostali do pracy w kołchozach, zakładach pracy lub do łagrów.
Dla przypomnienia, wielu z wcześniej wywiezionych na „nieludzką ziemię”, po powrocie do Polski zamieszkało na naszym terenie. Od 31 lat funkcjonuje Noworudzkie Koło Związku Sybiraków, którego prezesem jest Irena Dąbek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *