Sesja z niespodziankami

W ostatnią środę września odbyła się sesja Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, której większość przeznaczona była na uroczystości. Jedną z nich było wręczenie – przez wicewojewodę Jarosława Kręsę – medali „Pro Patria”

Redaktor naczelny „Noworudzianina” z medalem
Rzeczywiście, dla wielu ten dzień był wyjątkowy. Tego dnia Teresa Bazała, Wojciech Kołodziej, a także Stanisław Mróz zostali wyróżnieni medalami „Pro Patria” za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny, przyznawane przez Jana Józefa Kasprzyka, kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, które wręczył Jarosław Kresa, wicewojewoda dolnośląski.

Pożegnanie komendanta SM
Ostatnia we wrześniu sesja Rady Miejskiej Nowa Ruda, była okazją do oficjalnego pożegnania odchodzącego na emeryturę Piotra Kwietnia, komendanta Straży Miejskiej w Nowej Rudzie.
– Zostaniecie w moim sercu i w moim sumieniu – tymi słowami zakończył podziękowanie za blisko 30-letnią współpracę Piotr Kwiecień, już były komendant Straży Miejskiej w Nowej Rudzie.
Laudację w imieniu władz miasta i samorządowców wygłosił Andrzej Behan, przewodniczący rady miejskiej i Marzena Wolińska, wiceburmistrz Nowej Rudy.
– „… mówi się, że w życiu każdego z nas przychodzą definitywne chwile, gdy życie nie znosi pustki. Kilkanaście lat temu powierzono panu odpowiedzialne zadanie stworzenia struktur noworudzkiej straży miejskiej. Pana umiejętności, zaangażowanie oraz profesjonalizm pozwoliły na wykształcenie formacji cieszącej się zaufaniem mieszkańców, ale także będącej wzorem dla niektórych jednostek straży gminy – mówił w laudacji Andrzej Behan. – Minione lata służby, to przede wszystkim wzrost poziomu bezpieczeństwa w naszym mieście, wzrost zaufania do munduru będące zasługą pana, oraz jednostki, której pan przewodził. Teraz następuje czas rozstania i następuje czas zasłużonego odpoczynku – czas odpoczynku, czas na spełnianie się w innych rolach i działaniach historycznych. W imieniu samorządu Nowej Rudy, pracowników urzędu, dziękujemy panu za wieloletnie zaangażowanie w kształcenie nowozatrudnionych pracowników i wszystko, co pan w swoim życiu zawodowym do noworudzkiej straży miejskiej wniósł. Życzymy wszelkiej pomyślności, pogody ducha oraz szczęścia w życiu rodzinnym – dodał.

Docenili zwycięzcę
Uroczysta część sesji związana z wręczeniem medali i pożegnaniem komendanta, to nie wszystko, bowiem jej prawdziwą perełką było uhonorowanie przez władze miasta Mikołaja Legiecia, wychowanka UKS Nowa Ruda. Nastolatek został uhonorowany za wybitne osiągnięcia kolarskie. Ten młody człowiek to m.in. triumfator Tour de Pologne Junior 2020. Mistrz odebrał gratulacje z rąk Marzeny Wolińskiej, wiceburmistrz Nowej Rudy oraz Andrzeja Behana, przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Rudzie.

Medal Pro Patria
Medal „Pro Patria” to polskie odznaczenie cywilne, przyznawane przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Medal „Pro Patria” został ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 1 września 2011 roku. Uhonorowane mogą być osoby i instytucje „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.
Medal „Pro Patria” nie jest nadawany pośmiertnie, nie przewidziano również nadawania medalu miejscowościom oraz obiektom historycznym i sakralnym. Nadawany jest na podstawie udokumentowanych wniosków naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar represji, a także organów administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz polskich placówek dyplomatycznych i attachatów wojskowych.
Odznaka ma kształt krążka o średnicy 36 mm, fakturowanego, srebrzonego i oksydowanego. Na awersie umieszczony jest wizerunek stylizowanego orła Rzeczypospolitej z przełomu XVII i XVIII wieku, opartego o skrzyżowane ze sobą – kosę bojową i szablę polską (wzór 1921/22). Na rewersie znajduje się w otoku napis: „URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH”, a pośrodku odwzorowanie krzyża pochodzące z jednolitego wzoru chorągwi piechoty i sztandarów jazdy, ustalonego w 1919 r. Poniżej krzyża, w dwóch rzędach, umieszczono napis: „PRO PATRIA” i „1768–1989” (daty konfederacji barskiej oraz przemian ustrojowych). Pod datami znajduje się gałązka liści dębowych symbolizujących cnotę, odwagę, chwałę, wytrzymałość, moc i siłę oraz wawrzyn uosabiający zwycięstwo, czyn bohaterski, chwałę i zaszczyt.
Medal zawieszony jest na wstążce o szerokości 38 mm z centralnie umieszczonym paskiem ciemnogranatowym o szerokości 10 mm i dwoma pąsowymi paskami o szerokości 10 mm przedzielonymi srebrzystymi prążkami o szerokości 2 mm i prążkami czarnymi o szerokości 2 mm na obrzeżach wstążki. Autorem projektu medalu jest artysta grafik Andrzej Nowakowski. Medal nosi się na lewej stronie piersi w kolejności za odznaczeniami państwowymi, a przed Medalem Pro Memoria.”

Str. 5 w numerze 448 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 448
2-8 października 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *