Nagroda Ministra Edukacji dla nauczyciela NST

Bogumiła Szostak, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Noworudzkiej Szkole Technicznej, otrzymała za swoją pracę jedno z najwyższych wyróżnień, czyli nagrodę Ministra Edukacji

Bogumiła Szostak wzorowo wykonuje powierzone jej zadania, realizuje projekty edukacyjne i profilaktyczne. Współpracując z Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowała ogólnopolskie projekty „Młodzi działają”. Od 2019 roku we współpracy z Radą Miejską w Nowej Rudzie bierze udział w realizacji projektu „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”, którego celem jest opracowanie strategii Gminy Miejskiej Nowa Ruda. Współpracuje z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim w ramach „Lekcji wiedzy o administracji rządowej i samorządowej” oraz innymi instytucjami realizując wiele ciekawych akcji i projektów.
Na terenie szkoły organizuje liczne konkursy. Jej uczniowie są finalistami i laureatami konkursów powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich. Rozwija zainteresowania historyczne i społeczne wśród uczniów, poprzez konkursy, apele, zajęcia edukacyjne, wycieczki, kampanie ogólnopolskie.
Jest autorką bardzo ciekawych scenariuszy szkolnych programów artystycznych. Wykazuje się pomysłowością i inicjatywą w stosowaniu różnych form aktywizacji uczniów działających w Samorządzie Uczniowskim. Od wielu lat wraz z Samorządem Uczniowskim bierze udział w zbiórce zniczy w akcji „Na kresowe cmentarze” oraz w kweście publicznej na dolnośląskich cmentarzach w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.
Bogumiła Szostak jest laureatką plebiscytu „Nauczyciel na medal 2017” – w powiecie kłodzkim, organizowanego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego i „Gazetę Wrocławską”.
Swoim zaangażowaniem znacząco przyczynia się do podnoszenia jakości pracy szkoły, wzbogacenia oferty edukacyjnej i kreowania pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym.

Str. 2 w numerze 452 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 453
6-12 listopada 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *