Kolejna umowa podpisana

W piątek 12 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku została podpisana umowa trójstronna o współpracy dydaktycznej pomiędzy Powiatem Kłodzkim, reprezentowanym przez starostę Macieja Awiżenia, a firmą Zetkama Spółka z o.o. z siedzibą w Ścinawce Średniej reprezentowaną przez Pawła Ostrowskiego, dyrektora ds. Personalnych oraz Noworudzką Szkołą Techniczną reprezentowaną przez dyrektor Brygidę Gąsior

Zgodnie z zapisami umowy w Noworudzkiej Szkole Technicznej utworzona zostanie grupa patronacka branżowej szkoły 1 stopnia w zawodach: operator obrabiarek skrawających oraz operator maszyn i urządzeń odlewniczych. Umowa oraz ustalenia poczynione z firmą Zetkama przewidują, że firma prowadzić będzie zajęcia praktyczne dla uczniów nowej klasy, wyposaży ich w ubranie robocze, zapewni posiłek w czasie zajęć praktycznych oraz będzie wypłacała uczniom stypendia (150 zł w klasie pierwszej, 200 zł w klasie drugiej oraz 250 zł w klasie trzeciej). Uczniowie przez trzy lata nauki będą uczyć się zawodu z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii stosowanych w firmie oraz uczestniczyć w procesie produkcyjnym.
Firma Zetkama to jeden z największych producentów armatury przemysłowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada własną odlewnię żeliwa. Oferuje ponad 2 000 wyrobów armaturowych, takich jak zawory zaporowe, zwrotne, mieszkowe, przepustnice, filtry, kurki kulowe i inne, które sprzedaje w ponad 70 krajach na całym świecie. Dysponuje najnowszą technologią, co gwarantuje właściwy poziom realizowanych zajęć praktycznych.
Dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej podpisana umowa ma na celu wzbogacenie oferty dydaktycznej szkoły oraz lepsze powiązanie kształcenia zawodowego z potrzebami regionalnego rynku pracy.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *