Matury w reżimie sanitarnym

Z miesięcznym opóźnieniem, wczoraj, 8 czerwca rozpoczęły się matury. Uczniowie od godziny 9.00 pisali test z języka polskiego na poziomie podstawowym. Do egzaminu przystąpiło ok. 130 tegorocznych absolwentów liceów i techników noworudzkich szkół średnich. W całej Polsce do matury przystąpiło ponad 272 tysiące osób

W Noworudzkiej Szkole Technicznej do matury przystąpiło 57 uczniów, a w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza ponad 60 absolwentów. To pierwszy z egzaminów maturalnych, które są przeprowadzone od 8 do 29 czerwca. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, egzamin dojrzałości odbywa się tylko w formie pisemnej. Podczas egzaminów uczniów i nauczycieli obowiązują szczególne wytyczne sanitarne, opracowane przez MEN, CKE i GIS.

Egzamin maturalny 2020
– Przede wszystkim po raz kolejny życzymy wam, maturzyści, powodzenia na tych najważniejszych, jak na razie, dla was egzaminach. Mamy nadzieję, że – między innymi dzięki temu, żeby było kilka tygodni dodatkowo, mogliście się bardzo dobrze do nich przygotować – te wyniki będą takie, jak oczekiwaliście i dzięki temu dostaniecie się na te kierunki studiów, na te uczelnie, które sobie wybraliście – powiedział wczoraj Minister Edukacji Narodowej, zwracając się do tegorocznych maturzystów. – Dziś rozpoczyna się seria egzaminów. Zaczynamy od egzaminu z języka polskiego. Egzaminy będą trwały do aż do 29 czerwca – dodał minister.
Na zmieniony termin i odmienną formułę zwrócił także uwagę dyrektor CKE Marcin Smolik:
– Egzamin tegoroczny różni się od ubiegłorocznego tym, że odbywa się w innym terminie i specyficznej sytuacji epidemicznej, ale również tym, że nie jest przeprowadzany egzamin w części ustnej – zaznaczył.

Maturzyści 2020
W tym roku przystąpienie do egzaminu maturalnego zadeklarowało 272 456 absolwentów liceum ogólnokształcących i techników. Cykl egzaminów rozpoczęła matura z języka polskiego (8 czerwca). W kolejnych dniach maturzyści zdają matematykę (9 czerwca) oraz język angielski (10 czerwca).
Dodatkowo do egzaminu przystąpili także absolwenci z lat ubiegłych. Ogółem zostanie dla nich przeprowadzonych 92 939 egzaminów. Osoby te przystępują w szczególności po to, aby podwyższyć wynik egzaminu, bądź podejść do egzaminu z kolejnego przedmiotu.
Ponadto w tym roku zostaje przeprowadzonych 327 egzaminów ustnych. Przystąpią do niego maturzyści, którzy potrzebują wyniku z części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły za granicą. Będą to egzaminy z: języka angielskiego (285), języka polskiego (26), języka niemieckiego (13), języka rosyjskiego (2) oraz języka francuskiego (1).

Egzamin maturalny 2020 – terminy
Epidemia koronawirusa spowodowała nie tylko zawieszenie tradycyjnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych, ale wymusiła również zmianę harmonogramu egzaminu maturalnego. Tegoroczny egzamin dojrzałości przeprowadzony jest w następujących terminach:
– termin główny – 8-29 czerwca,
– termin dodatkowy – 8-17 lipca.
Ogłoszenie wyników odbędzie się 11 sierpnia. Sesja poprawkowa egzaminu maturalnego dla uczniów, którzy nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu, zostanie przeprowadzona 8 września (wtorek) o godz. 14:00. Będzie to egzamin wyłącznie w formie pisemnej. Wyniki z tego egzaminu będą ogłoszone 30 września.

Egzamin maturalny – przedmioty obowiązkowe
Każdy maturzysta przystępuje obowiązkowo do egzaminu z:
• języka polskiego na poziomie podstawowym – minimum 30%,
• języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – minimum 30%,
• matematyki na poziomie podstawowym – minimum 30%,
• 1 przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – dwujęzycznym – egzamin z tego przedmiotu nie ma progu zaliczenia,
Dodatkowo absolwenci szkół i klas z językiem mniejszości narodowych przystępują do egzaminu z języka mniejszości narodowej na poziomie podstawowym i aby go zdać, muszą otrzymać minimum 30% punktów.

Egzamin maturalny – przedmioty dodatkowe
Maturzyści mogą zdawać także egzamin z przedmiotów dodatkowych. Wówczas mają do wyboru od 1 do 5 kolejnych przedmiotów (na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – dwujęzycznym) – bez progu zaliczenia.

Wybory maturzystów − liczba wybranych przedmiotów dodatkowych – kształtują się następująco:
1 przedmiot dodatkowy − 39,7% zdających,
2 przedmioty dodatkowe − 31,5% zdających,
3 przedmioty dodatkowe − 23,5% zdających,
4 i więcej przedmiotów dodatkowych − 5,3% zdających.
Najpopularniejszym przedmiotem dodatkowym wybieranym przez maturzystów jest język angielski (59,9%). Na kolejnych miejscach znalazły się: geografia (26,6%), matematyka (24,2%), język polski (22,3%), biologia (17,2%), chemia (9,4%), fizyka (8,0%), historia (7,5%), WOS (6,1%), informatyka (2,4%), język niemiecki (2,2%).

Najpopularniejsze przedmioty dodatkowe (pary) to:
– język angielski i matematyka − 19,8%,
– język angielski i język polski − 14,4%,
– język angielski i geografia − 12,5%,
– chemia i biologia − 10%,
– język angielski i biologia − 9,1%,
– matematyka i fizyka − 7,4%,
– język angielski i fizyka − 6,2%,
– język angielski i chemia − 5,6%,
– matematyka i geografia − 5,4%,
– język angielski i historia − 4,4%.

Arkusze maturalne
Ogółem do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w czerwcu przygotowano:
– 388 różnego rodzaju arkuszy (do 24 przedmiotów),
– 78 różnego rodzaju płyt (egzaminy z języków obcych nowożytnych, informatyki, historii muzyki).
Arkusze maturalne były gotowe już na termin majowy (zgodnie z planowanym pierwotnie terminem), w związku z czym, na ich pierwszej stronie jest wydrukowana data majowa.
Arkusze z pierwszego dnia egzaminu maturalnego są dostępne na stronie internetowej CKE www.cke.gov.pl.

Bezpieczeństwo podczas egzaminów
Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny, przygotowali wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.
Wśród wytycznych, które są obowiązkowe, zostały podkreślone w szczególności kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym:
• obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
• konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku;
• obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający;
• konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.;
• wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną – przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Str. 3 w numerze 432 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 432
12-18 czerwca 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *