Krawiec wraca do łask

Umowa o utworzeniu klasy patronackiej podpisana. Noworudzka Szkoła Techniczna wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy, po raz kolejny tworzy klasę patronacką – tym razem w zawodzie krawiec

W poniedziałek 22 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku została podpisana umowa trójstronna o współpracy dydaktycznej pomiędzy Powiatem Kłodzkim, reprezentowanym przez wicestarostę Małgorzatę Jędrzejewską-Skrzypczyk, a firmą HELIKON-TEX, reprezentowanym przez pełnomocnika Dorotę Całkosz oraz Noworudzką Szkołą Techniczną, reprezentowaną przez dyrektora szkoły Brygidę Gąsior.
Zgodnie z zapisami podpisanej umowy, w Noworudzkiej Szkole Technicznej utworzona zostanie grupa patronacka branżowej szkoły 1 stopnia w zawodzie krawiec. Umowa oraz ustalenia poczynione z firma HELIKON-TEX przewidują, że firma prowadzić będzie zajęcia praktyczne dla uczniów nowej klasy, wyposaży ich w ubranie robocze, zapewni posiłek w czasie zajęć praktycznych oraz będzie wypłacała uczniom stypendia od 150 zł w klasie pierwszej, 200 zł w klasie drugiej oraz 250 zł w klasie trzeciej. Uczniowie przez trzy lata nauki będą uczyć się zawodu z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii stosowanych w firmie oraz uczestniczyć w procesie produkcyjnym.
Firma HELIKON-TEX jest wiodącym producentem odzieży militarnej i paramilitarnej, dysponującą najnowszą technologią, co gwarantuje właściwy poziom realizowanych zajęć praktycznych.
Dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej umowa podpisana z firmą ma na celu wzbogacenie oferty dydaktycznej szkoły oraz lepsze powiązanie kształcenia zawodowego z potrzebami regionalnego rynku pracy. Nowy kierunek będzie stanowił nową ofertę edukacyjną NST dla młodzieży po szkole podstawowej, w roku szkolnym 2021/2022.
W obwieszczeniu MEN z 27 stycznia 2021 roku zawód krawiec znalazł się na liście zawodów deficytowych w województwie dolnośląskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *