Olga Tokarczuk i biskup Dec – honorowymi obywatelami

Podczas XXII sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, która odbyła się w czwartek 24 września, radni przyznali tytuły Honorowych Obywateli Dolnego Śląska CIVI HONORARIO dla księdza biskupa Ignacego Deca i dla noblistki Olgi Tokarczuk. Wiadomo już, że Olga Tokarczuk nagrody nie przyjmie

16 października 2020 r. po raz 11 będziemy obchodzili Święto Województwa Dolnośląskiego. Co roku, podczas uroczystej sesji sejmiku, z tej okazji wręczane są najważniejsze tytułu i nagrody przyznawane głosami Radnych Województwa. W tym roku tytuł Honorowych Obywateli Dolnego Śląska Civi Honorario przyznano biskupowi seniorowi diecezji świdnickiej – Ignacemu Decowi i noblistce, mieszkance Krajanowa – Oldze Tokarczuk. Za przyznaniem biskupowi Ignacemu Decowi tytułu honorowego obywatela Dolnego Śląska zagłosowało 21 radnych sejmiku. Nikt nie był przeciw i nie wstrzymał się od głosu. Pozostali radni nie wzięli udziału w głosowaniu. Za przyznaniem tytułu noblistce Oldze Tokarczuk zagłosowało 32 radnych. Również w tym przypadku żaden z samorządowców nie opowiedział się przeciw kandydaturze, ani nie wstrzymał się od głosu. Przypomnijmy, że w skład Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wchodzi 36 radnych. Wiadomo już, że Olga Tokarczuk odmówiła przyjęcia tytułu. Na swoim profilu w jednym z portali społecznościowych noblistka napisała: „Do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Szanowni Państwo, dziękuję tym wszystkim, którzy wspierali moją kandydaturę do tytułu honorowej obywatelki Dolnego Śląska i czuję się zaszczycona tym wyróżnieniem. Niestety jednak nie mogę przyjąć tego tytułu. Wyróżnienie to, zamiast być radosnym świętowaniem poczucia wspólnoty, stanowi ilustrację bolesnego rozdarcia naszego społeczeństwa, zaś świadome kreowanie tej sytuacji, a co za tym idzie podsycanie emocji towarzyszących temu wyborowi, antagonizuje mieszkańców Dolnego Śląska jeszcze bardziej. Z przykrością więc zmuszona jestem odmówić przyjęcia tej godności, ponieważ nie chcę stać się obiektem takich działań i elementem tej gry”.

Ksiądz biskup Ignacy Dec, emerytowany biskup świdnicki, profesor nauk teologicznych. W latach 1988-1995 pełnił funkcję rektora Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, a w latach 1992-2004 rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Od 2004 do 2020 roku był biskupem diecezjalnym świdnickim, gdzie obecnie jest biskupem seniorem.
Do szczególnych osiągnięć biskupa Ignacego Deca należy niewątpliwie działalność na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. Podczas jego kadencji rektorskich Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu nadał 10 doktoratów honoris causa, a wśród nich znalazł się były kanclerz Niemiec Helmut Kohl oraz kard. Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI.
Myśl z orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku, o pojednaniu polsko-niemieckim, znalazła swoje przedłużenie w świętowaniu rocznic tego wydarzenia. Podczas tzw. „Mszy Pojednania”, która została odprawiona 12 listopada 1989 roku w Ośrodku Spotkań w Krzyżowej k. Świdnicy, z udziałem ówczesnego kanclerza Niemiec Helmuta Kohla i premiera Polski Tadeusza Mazowieckiego, miało miejsce przekazanie sobie znaku pokoju między ówczesnymi szefami rządów Polski i Niemiec. Biskup Dec przyczynił się także do promocji Wrocławia i Dolnego Śląska. Podczas jego kadencji rektorskiej miały miejsce dwa wielkie wydarzenia: 46 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu w 1997 roku oraz Jubileusz Chrześcijaństwa w roku 2000. Papieski Wydział Teologiczny włączył się wówczas w przygotowanie i przeprowadzenie wielu inicjatyw związanych z tymi wydarzeniami.

Olga Tokarczuk polska pisarka, eseistka, poetka i autorka scenariuszy, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych Polek na świecie. Od wielu lat mieszka na Dolnym Śląsku – we Wrocławiu i na ziemi kłodzkiej. W swojej twórczości, obok wielkich, uniwersalnych i głęboko humanistycznych treści, wielokrotnie nawiązuje do tradycji Dolnego Śląska i losów jego mieszkańców. Jej twórczość pozwala budować mieszkańcom naszego regionu zrozumienie wielokulturowej tradycji Dolnego Śląska, a także rozwijać ciągle powstającą tożsamość regionalną. Sejmik Województwa Dolnośląskiego uhonorował Olgę Tokarczuk w 2014 r. Dolnośląską Nagrodą Kulturalną SILESIA, a w 2018 r. Złotą Odznaką Honorową ,,Zasłużona dla Woje­wództwa Dolnośląskiego”. Poza Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018 i Nagrodami „Nike” za powieści „Bieguni” i „Księgi Jakubowe”, autorka była wielokrotnie wyróżniana w kraju i za granicą, otrzymała Paszporty Kulturalne „Polityki”, nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz prestiżową The Booker lnternational Prize. Za działalność artystyczną i społeczną otrzymała wiele wyróżnień państwowych i regionalnych, m.in. Srebrny Medal „Gloria Artis”, odznakę Honorową Powiatu Kłodzkiego. Olga Tokarczuk jest również Honorową Obywatelką Wrocławia, Wałbrzycha i Nowej Rudy.

Str. 6 w numerze 448 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 448
2-8 października 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *