Nowa Ruda wśród samorządów deklarujących odejście od węgla

Samorządowcy z ponad 30 gmin subregionu wałbrzyskiego zobowiązali się do dekarbonizacji, czyli odejścia od stosowania węgla i innych paliw kopalnych do 2030 roku

W poniedziałek 28 września w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Nowa Ruda oraz ponad 30 samorządów z subregionu wałbrzyskiego, podpisała Deklarację Dekarbonizacja 2030, która zakłada stopniowe „odejścia od stosowania stałych paliw kopalnych w gospodarce subregionu do 2030 r.”. Pod przewodnictwem Romana Szełemeja, prezydenta Wałbrzycha, samorządy chcą wystąpić o środki m.in z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Jednym z sygnatariuszy deklaracji jest Nowa Ruda, w imieniu której dokument podpisała zastępca burmistrza Marzena Wolińska.
Treść deklaracji:
Deklaracja Samorządów Subregionu Wałbrzyskiego – Dekarbonizacja 2030
My, Samorządowcy Subregionu Wałbrzyskiego podejmujemy zobowiązanie do stopniowej dekarbonizacji i odejścia od stosowania stałych paliw kopalnych w gospodarce subregionu do 2030 r.
W obliczu dramatycznych zmian klimatu wywołanych działalnością człowieka, zanieczyszczenia powietrza powodującego zwiększoną chorobowość i śmiertelność, postępującej degradacji środowiska i zaniku bioróżnorodności, celem poprawienia jakości życia i zdrowia mieszkańców, wykorzystując wsparcie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji UE, wspólnie przygotujemy i zrealizujemy Program Dekarbonizacji Subregionu Wałbrzyskiego, który będzie stanowił główny element Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego, wchodzącego w skład Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Polski.
Cel dekarbonizacji do 2030 r. osiągnięty będzie poprzez:
• likwidację pieców węglowych w jednorodzinnych i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych; wspólnotach mieszkaniowych, budynkach użyteczności publicznej, przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych,
• rozwój odnawialnych źródeł energii takich jak pompy ciepła, panele słoneczne, farmy wiatrowe, pompy geotermalne i inne,
• wykorzystanie wodoru i energii elektrycznej jako źródeł zeroemisyjnej energii w autobusowej komunikacji pasażerskiej i indywidualnej komunikacji samochodowej
• stworzenie magazynów energii odnawialnej z wykorzystaniem m.in. technologii wodorowej.
Zobowiązujemy się do zbudowania szerokiej partycypacji społecznej w programie dekarbonizacji, wspierając prosumencki mechanizm wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz tworząc przyjazne prawo lokalne celem wyrównania indywidualnych kosztów pozyskania energii i ciepła w gospodarstwach domowych i likwidacji wykluczenia energetycznego.
Polska jest krajem o wyjątkowym znaczeniu węgla w gospodarce, a koszty transformacji. będą szczególnie wysokie. Zakończenie eksploatacji węgla w Subregionie Wałbrzyskim wywołało odczuwalne do dziś dramatyczne skutki społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ułatwi sprawne i społecznie bezpieczne odejście od węgla ku nowym, odnawialnym źródłom energii i samowystarczalności energetycznej Subregionu Wałbrzyskiego.
Apelujemy do Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej o zwiększenie wsparcia dla Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w Polsce i na Dolnym Śląsku.

Str. 3 w numerze 448 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 448
2-8 października 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *