Matur czas

W piątek 4 maja około 272 600 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpiło do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego. Tegoroczny egzamin maturalny potrwa do 25 maja. W szkołach średnich na terenie miasta Nowa Ruda i Gminy Nowa Ruda do matur przystąpiło ponad 160 absolwentów

Maturzyści zmierzą się z sześcioma egzaminami: pisemnymi na poziomie podstawowym z języka polskiego, obcego i matematyki oraz ustne z języka polskiego i obcego, a także pisemny z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości należy uzyskać co najmniej 30% punktów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej. Dla przedmiotu dodatkowego nie określono progu zaliczenia.

W piątek 4 maja, dokładnie o godz. 9.00, maturzyści przystąpili do testu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Po południu, o godz. 14.00, rozpoczął się egzamin na poziomie rozszerzonym. W poniedziałek 7 maja, odbył się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. We wtorek maturzyści zmierzyli się z językiem angielskim. W kolejnych dniach – egzaminy z wiedzy o społeczeństwie, informatyki, języka niemieckiego, biologii, historii, chemii, fizyki. Tegoroczna część pisemna matur potrwa do 23 maja, zaś ustna do 25 maja. Wyniki matury absolwenci poznają za kilka tygodni – świadectwa maturalne odbiorą 3 lipca.

Str. 3 w numerze 329 tygodnika „Noworudzianin” dostępny w archiwum.
Numer 329
11-17 maja 2018 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *