Policjant, który mi pomógł

Trwa kolejna – XI edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Tym samym, wzorem lat ubiegłych, również i w 2018 r. Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji uczestniczy w organizacji tego przedsięwzięcia. Inicjatorem konkursu jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia. Istotą konkursu jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Warto nadmienić, iż garnizon dolnośląski może poszczycić się największą w kraju liczbą wyróżnionych w tym konkursie policjantów. W dotychczasowych dziesięciu edycjach z województwa dolnośląskiego zostało nagrodzonych 6 funkcjonariuszy (m.in. młodsza aspirant Patrycja Dąbrowna, dzielnicowa Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Nowej Rudzie).

Konkurs „Policjant, który mi pomógł” jest kolejnym działaniem polskiej policji, która w ten sposób poddaje się społecznej ocenie podejmowanych działań, zaś sama nominacja policjanta jest szczególnym wyróżnieniem świadczącym o aprobacie inicjatyw na rzecz ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Szczególne zaangażowanie pojedynczego policjanta w budowę lokalnego systemu pomocowego zasługuje na wyróżnienie.

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, zaś sama uroczystość wręczenia wyróżnień zostanie wpisana w centralne obchody Święta Policji.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl. Poprzez wskazaną stronę, do 31 maja 2018 r. osoby indywidualne oraz organizacje mogą zgłaszać kandydatów do konkursu. Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres: pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres Niebieska Linia, 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13.

Str. 8 w numerze 329 tygodnika „Noworudzianin” dostępny w archiwum.
Numer 329
11-17 maja 2018 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *