Złote i diamentowe gody

Odznaczenie państwowe – Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, okolicznościowy upominek od burmistrza Radkowa, kwiaty, gratulacje od przedstawicieli władz samorządowych i kierownictwa UMiG oraz spotkanie przy jubileuszowym torcie…

Każdego roku 50 rocznica pożycia małżeńskiego par mieszkających na terenie gminy Radków jest uroczyście podkreślana przez władze samorządowe gminy Radków. Burmistrz Jan Bednarczyk, gratulując małżonkom wspaniałego jubileuszu i składając życzenia kolejnych lat w zdrowiu i spokoju, dodał – parafrazując wypowiedź jednego z jubilatów – iż jest to medal za udział w olimpiadzie życia.

Uroczystość, przygotowana przez Urszulę Król, kierownik USC, odbyła się 10 lipca w restauracji „Graniczna” w Radkowie. W imieniu Prezydenta RP, burmistrz Jan Bednarczyk wręczył złotym jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, a od siebie – upominki. Z życzeniami złotym i diamentowym parom, gospodarzowi gminy towarzyszyli: Stanisław Hajłasz, przewodniczący Rady Miejskiej, Joanna Rakowska, sekretarz gminy i Marlena Rogus, skarbnik gminy.

Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego w tym roku obchodzą: Krystyna i Jan Bernatowie z Tłumaczowa, Krystyna i Tadeusz Brzechfowie z Wambierzyc, Janina i Władysław Fiedorowie ze Ścinawki Dolnej, Czesława i Michał Jastalowie z Radkowa, Krystyna i Józef Karpielowie z Ratna Górnego, Zofia i Kazimierz Karpielowie ze Ścinawki Średniej, Barbara i Rajnold Karstenowie z Radkowa, Bogusława i Jerzy Konarzewscy z Ratna Górnego, Barbara i Zbigniew Kopalko ze Ścinawki Średniej, Józefa i Jan Korzeniowie ze Ścinawki Średniej, Urszula i Jan Kręcichwostowie ze Ścinawki Średniej, Genowefa i Bolesław Lasakowie z Radkowa, Zofia i Henryk Mrukowie z Ratna Górnego, Krystyna i Stanisław Rożejowie z Ratna Górnego, Bernadetta i Edward Szelągowie z Tłumaczowa, Władysława i Stanisław Ślipekowie z Suszyny, Julia i Józef Wołoszyńscy z Radkowa, Maria i Waldemar Żelisko ze Ścinawki Średniej.

Na doroczną uroczystość zaproszeni zostali także małżonkowie, którzy w 2018 r. świętują 60-lecie pożycia małżeńskiego: Wacława i Michał Bałabuchowie ze Ścinawki Średniej, Jadwiga i Mieczysław Bożkowie z Radkowa, Krystyna i Julian Chorążyczewscy z Tłumaczowa, Stanisława i Antoni Decowie ze Ścinawki Dolnej, Zdzisława i Józef Decowie ze Ścinawki Dolnej, Michalina i Henryk Kühnelowie ze Ścinawki Średniej, Irena i Zbigniew Maćkowscy ze Ścinawki Średniej, Barbara i Zygmunt Majchrzakowie ze Ścinawki Średniej, Genowefa i Mieczysław Wojtasowie z Radkowa.

Str. 18 w numerze 339 tygodnika „Noworudzianin” dostępny w archiwum.
Numer 339
20-26 lipca 2018 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *