Budżet obywatelski w szczegółach

Wybrano projekty, które będą realizowane w pierwszym noworudzkim budżecie obywatelskim. Przy pomocy Internetu lub tradycyjnie, swoje głosy oddało 860 osób, co stanowi 4,6% z 18.567 mieszkańców uprawnionych do głosowania

Po podliczeniu wszystkich głosów oraz ich weryfikacji, zwycięskimi projektami pierwszej edycji budżetu obywatelskiego są:

– Zadania ogólnomiejskie
1. Czyste powietrze dla malucha – 151 głosów. Koszt 40 tys. zł.
Zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkoli i żłobka na terenie miasta. Urządzenia filtrujące zanieczyszczenia zamontowane we wszystkich przedszkolach i we wszystkich salach, w których prowadzone są stałe zajęcia z dziećmi. Urządzenia służą do unieszkodliwiania pyłów i szkodliwych substancji, ale także kurzu, alergenów, bakterii.

2. Defibrylatory AED dla mieszkańców Nowej Rudy – 172 głosy. Koszt 27 tys. zł.
Zakup i montaż 3 automatycznych defibrylatorów, które znajdą się w każdej z trzech dzielnic miasta Nowa Ruda. Montaż urządzeń ma zwiększyć bezpieczeństwo medyczne mieszkańców Nowej Rudy i osób przyjezdnych, przebywających na terenie miasta. Automatyczny defibrylator wewnętrzny, w skrócie AED, jest to urządzenie, które – po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego – analizuje rytm serca i określa czy poszkodowany wymaga defibrylacji. Defibrylacja jest to zabieg, polegający na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii. Największą zaletą jest możliwość używania tych defibrylatorów przez osoby nie mające wykształcenia medycznego. Aparat pomaga także przy samej resuscytacji, podając odpowiednie tempo prowadzenia ucisków. Nagłe zatrzymanie krążenia jest główną przyczyną śmierci w Europie. Wczesne użycie AED zwiększa wskaźnik przeżyć nawet o 75%.

3. Klimatyzacja sali widowiskowej słupieckiej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie – 97 głosów. Koszt 40 tys. zł.
Sala, w której spotykają się różne grupy społeczne, wiekowe, o różnych zainteresowaniach. Przebywanie w sali jednocześnie 50-100 osób latem bez klimatyzacji, zdecydowanie jest bardzo uciążliwe. Szczególnie źle znoszą to osoby starsze. Wentylacja okienna nie zdaje egzaminu, a ponieważ budynek znajduje się w centrum komunikacyjnym, otwarcie okien staje się niemożliwe ze względu na hałas i zanieczyszczenie powietrza spalinami.

– Zadania dzielnicowe
1. Modernizacja placu zabaw na os. Waryńskiego w Słupcu – 211 głosów. Koszt 50 tys. zł.
Zadanie to polegać będzie na:
– wyrównaniu terenu i ogrodzeniu placu zabaw
– remoncie istniejących elementów placu zabaw
– montażu nowych elementów dla najmłodszych – zestaw integracyjny, 2 bujaki
– starsze dzieci – drabinki, mostki, tyrolki, poręcze
– strefa rekreacyjna dla młodzieży i dorosłych – siłownia zewnętrzna (3-4 elementy)
– infrastruktura towarzysząca – 2 ławki, kosz na śmieci, stojak na rowery

2. Wielofunkcyjne boisko sportowe do gier zespołowych i rekreacji przy ul. Orkana w Drogosławiu – 149 głosów. Koszt 40 tys. zł.
– niwelacja terenu (50 m x 30 m)
– wysiew trawy
– montaż dwóch metalowych bramek
– jeden piłkochwyt
– urządzenia do ćwiczeń na powietrzu

3. Wymiana nawierzchni chodnika z asfaltowej na kostkę brukową os. Piastowskie 11-15 – 81 głosów. Koszt 50 tys. zł.
Wzdłuż budynku nr 16 na osiedlu Piastowskim w minionych latach wykonano chodnik z kostki brukowej. Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego spowoduje, że chodnik będzie jednolity na całej długości. Obecny chodnik – jego nawierzchnia jest bardzo zniszczona zwłaszcza na odcinku od budynku nr 13 do budynku nr 11, co utrudnia poruszanie się po nim zwłaszcza przez osoby starsze, a trzeba zaznaczyć, że chodnik ten jest bardzo często uczęszczany i stanowi jedyną drogę do centrum miasta dla mieszkańców wymienionych wyżej budynków.

Inne propozycje na które mieszkańcy Nowej Rudy oddawali głosy:
– zadania ogólnomiejskie
• Przystosowanie ścianki wspinaczkowej do użytkowania całorocznego – 91 głosów.
• Zakup i montaż koszy na psie odchody na terenie miasta – 73 głosy.
• III Noworudzkie Warsztaty Muzyki Liturgicznej „Krzyknijmy wszyscy zgodnym głosem” – 23 ­głosy.
– zadania dzielnicowe
• Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Drogosław” – 89 głosów.
• Ogród sensoryczny – 74 głosy.
• Schody przez park Sikorskiego – 55 głosów.
• Siłownia do ćwiczeń gimnastycznych os. Piastowskie – 50 głosów.
• Ścieżka sensoryczna – „Boso po zdrowie” – 34 ­głosy.
• Budowa oświetlenia ulicznego w ilości 4 lamp przy ul. Polnej – 28 głosów.

Statystyka
W głosowaniu wzięło udział 860 osób, z czego ważnych głosów było 836, a nieważnych 24. Zdecydowana większość mieszkańców Nowej Rudy swój głos oddało drogą elektroniczną – 774 głosy, tylko 86 głosów oddano w wersji papierowej. Wśród głosujących większość stanowiły kobiety – 57%, mężczyźni – 43%. Najwięcej głosujących to osoby w wieku 26-49 lat – 24%. Drugą grupą wiekową, która oddała największą liczbę głosów – 22%, stanowią osoby w wieku 60+. 16% głosów oddały osoby w wieku 50-59 lat. Niestety tylko 12% biorących udział w głosowaniu stanowiły osoby w wieku do 25 lat. Na zadania ogólnomiejskie oddano 771 głosów, a na zadania dzielnicowe 607.

Przypomnijmy, że na realizację budżetu obywatelskiego Nowej Rudy wyznaczono trzy części miasta określone jako: Drogosław, Centrum, Słupiec. Przewidywana łączna kwota środków przeznaczona na budżet obywatelski wynosi 300.000 zł, z czego 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań ogólnomiejskich i 150.000 zł na zadania dotyczące poszczególnych części miasta Nowa Ruda – po 50.000 zł. Wybrane projekty, przyjęte do realizacji w ramach zadań ogólnomiejskich kosztować będą ok. 107.000 zł, a projekty dzielnicowe 140.000 zł.

– Prawdą jest, że mało osób brało udział w głosowaniu nad projektami zaproponowanymi do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Ci, którzy się zaangażowali i którzy wzięli udział w głosowaniu, będą zadowoleni. Zadowoleni będą szczególnie ci, których projekty zostały wybrane, zyskały najwięcej głosów i będą zrealizowane – mówi burmistrz Tomasz Kiliński. – Trzeba pamiętać, że to pierwszy budżet obywatelski w Nowej Rudzie i jestem przekonany, że w latach następnych będzie lepiej. Mam tu na myśli i składanie propozycji do budżetu, ale też frekwencję osób biorących udział w głosowaniu. Mieszkańcy zobaczą, że mogą mieć wpływ na to, co w ramach tych środków może zostać zrealizowane – dodaje.

Str. 5 w numerze 344 tygodnika „Noworudzianin” dostępny w archiwum.
Numer 344
31 sierpnia – 6 września 2018 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *