Dalej z utrudnieniami na Świdnickiej i Piłsudskiego

Wszystko wskazuje na to, że prace przy modernizacji ulic Piłsudskiego i Świdnickiej w Nowej Rudzie mogą potrwać zdecydowanie dłużej. Wykonawca – firma Eurovia wystąpiła do władz miasta o przedłużenie terminu zakończenia robót

„Nowa Ruda: Przebudowa ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką, a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE Invest Park i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie” – to największa inwestycja drogowa w mieście. 3,8 kilometra nowej nawierzchni jezdni, zjazdy, niezbędna infrastruktura, a także chodniki dostosowane dla osób niepełnosprawnych, ścieżka rowerowa oraz nowoczesne oświetlenie LED. Wartość inwestycji realizowanej w latach 2016-2018, to 16 mln 967 tys. 239,85 złotych (brutto). Trzeba też pamiętać o kosztach dodatkowych, na które pieniądze wyasygnowano z budżetu miasta.

Trwające już blisko półtora roku prace, są bardzo uciążliwe dla zmotoryzowanych i pieszych mieszkańców Nowej Rudy. Zgodnie z umową, prace miały zakończyć się pod koniec lipca 2018 r. Wcześniej wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu o 40 dni do 10 września, tłumacząc to wykonaniem robót dodatkowych. Władze miasta, po analizie wniosku, wyraziły zgodę. Okazuje się jednak, że i ten termin nie zostanie dotrzymany. Eurovia po raz kolejny wystąpiła o przedłużenie zakończenia prac tym razem do 31 października.

– Niestety, wiemy już, że wykonawca nie dotrzyma terminu zakończenia prac, o który wnioskował, czyli 10 września. Jesteśmy w trakcie analizy wniosku o przedłużenie terminu, który Eurovia chce wydłużyć do końca października. Analizujemy ten wniosek, chcąc aby prace zakończyły się jak najszybciej – mówi Tomasz Kiliński. – Wykonawca tłumaczy prolongatę umowy robotami dodatkowymi i uszczegółowieniem pewnych rzeczy w projekcie, co naszym zdaniem nie do końca miało wpływ na realizację zadania i dotrzymanie terminu, dlatego ostateczną decyzję, czy termin zostanie przedłużony i o ile – zapadnie po analizie z inżynierem kontraktu – kontynuuje burmistrz.

Nie wiadomo o jaką kwotę przedłużenie terminu zakończenia prac podroży jego finalny koszt.
– Będą jeszcze wydatki na prace dodatkowe, związane z wykonaniem na przykład zjazdów na nieruchomości. Chcemy też, aby pewne rzeczy, które w projekcie nie były zakładane, jednak zostały wykonane, aby poprawić funkcjonalność zadania – dodaje Tomasz Kiliński.

Eurovia wyjaśnia
– Powodem wystąpienia naszej firmy o aneks terminowy, są roboty związane między innymi ze zmianami projektowymi, a także zwiększenie zakresu prowadzonych prac. Dodatkowo również występowały problemy z dostępem do niektórych działek, co uniemożliwiało planowe realizowanie harmonogramu prac. Wystąpiły też nieprzewidziane wcześniej kolizje infrastruktury podziemnej oraz problemy z gruntem, które również wpłynęły na powstałe opóźnienia – tłumaczy Małgorzata Nowakowska z Biura Zarządu Eurovia Polska – Rozumiemy, że przedłużające się prace remontowe są uciążliwe dla mieszkańców, jednak ich wykonanie wymaga należytej staranności i zachowania wszelkich zasad sztuki budowlanej, których jesteśmy zobowiązani dopilnować. Serdecznie przepraszamy za te dodatkowe utrudnienia i prosimy mieszkańców o wyrozumiałość. Jesteśmy przekonani, że efekty naszej pracy będą satysfakcjonu­jące i wynagrodzą użytkownikom dotychczasowe niedogodności – dodaje.

Str. 7 w numerze 344 tygodnika „Noworudzianin” dostępny w archiwum.
Numer 344
31 sierpnia – 6 września 2018 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *