Nowi radni i e-sesje

Laptopy, system do obsługi posiedzeń i kamera – miasto na starcie kadencji rady miejskiej musiało wydać blisko 50 tys. zł. Jednak jak zapewniają miejscy urzędnicy zakup takiego sprzętu był wymagany przepisami

Zgodnie z wymogami ustawy, od nowej kadencji obrady rady miejskiej i rady gminy – podobnie zresztą jak i rad powiatów i sejmików – będą obowiązkowo transmitowane i nagrywane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania te będą następnie udostępniane m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta/gminy. W tych samych miejscach mają się także „jak najszybciej” znaleźć imienne wykazy głosowań radnych – zgodnie z nowymi przepisami, głosowania jawne mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie imiennego wykazu głosowań radnych, a kiedy spełnienie tego wymogu nie będzie możliwe, ma zostać zarządzone głosowanie imienne.

Przepisy wymagają od władz Nowej Rudy wdrożenia specjalnego systemu e-sesja, który pozwala na koordynację obrad i obiegu dokumentów wśród radnych. Dlatego samorząd wydał na ten cel 49958,42 złotych. Kupiono m.in. 21 laptopów (po 1350,05 zł), laptop do transmisji + kamera + oprogramowanie = 11021,41 zł, a także system eSesja: moduł Biuro Rady + Informator, moduł Radni, moduł Głosowanie oraz szkolenie dla pracowników biura rady oraz administratorów z zakresu działania programu: 10156,73 zł.

– Uważam, że na początku będzie trochę trudno przyzwyczaić się radnym do tego sposobu pracy, ale muszą się do tego przyzwyczaić. Trzeba pamiętać, że są w różnym wieku, w różnym stopniu zapoznani z obsługą komputera, ale z czasem będzie to działało coraz sprawniej – mówi Andrzej Behan, przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Rudzie ubiegłej kadencji. – Ustawodawca, wprowadzając taki obowiązek, chciał by była większa przejrzystość w działaniach samorządowców, przebiegach głosowania itd. Chociaż przypomnę, że na przykład nasze sesje od dawna są nagrywane i zawsze można było sprawdzić przebieg sesji – dodaje.

Gmina z dofinansowaniem
Również radni Rady Gminy Nowa Ruda otrzymają laptopy. Gmina dokonała zakupu sprzętu elektronicznego, w tym laptopów przeznaczonych do korzystania przez radnych, w ramach realizacji zadania pn. „E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych”. Koszt zakupu 15 laptopów dla radnych wyniósł 40.875,00 zł. Laptopy będą służyły radnym w wykonywaniu pełnionych mandatów, ale przede wszystkim wspomagać będą przygotowanie i elektroniczną obsługę obrad, w ramach wdrażanego obecnie modułu E-sesja. Na zakup sprzętu elektronicznego gmina Nowa Ruda otrzymała dofinansowanie w wysokości 85% z ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

– Zakup laptopów i prowadzenie e-sesji, to bardzo dobry pomysł, który usprawni naszą pracę. Trzeba iść z duchem ­czasu. Laptop dziś to takie samo narzędzie pracy jak telefon komórkowy – mówi radny elekt Mirosław Dziedzic. – Podczas poprzednich kadencji rady gminy Nowa Ruda, radni przed każdą sesją, przed każdą komisją, otrzymywali dziesiątki kartek wydruku. Były to projekty uchwał, sprawozdania i informacje. Teraz będziemy otrzymywali to wszystko drogą elektroniczną – dodaje.

Do transmisji sesji gmina zakupiła zestaw składający się z kamery, statywu, encodera video – za który zapłaciła 3567 zł.

Wybór przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących rady miejskiej i rady gminy podczas pierwszych sesji odbędzie się jednak tradycyjną metodą, a więc kartka i głos w urnie. Powód – głosowania te są tajne.

Str. 5 w numerze 355 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 355
16-22 listopada 2018 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *