Ceny za śmieci w górę

Mieszkańców Nowej Rudy, jak większość mieszkańców innych miast w Polsce, czekają spore podwyżki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Dotychczas obowiązuje opłata 13,50/osobę/miesiąc za odpady segregowane i 22/osobę/miesiąc za odpady niesegregowane. Jak tłumaczy Grzegorz Kuzak, prezes spółki Noworudzkie Usługi Komunalne, są dwie przyczyny podwyżek. Drożeją koszty zbierania odpadów na co ma wpływ m.in. wzrost cen energii, paliwa i wynagrodzeń minimalnych pracowników. Drugim członem powodującym podwyżki opłat za odbiór śmieci jest zwiększenie stawek za opłatę środowiskową. Trzeba zaznaczyć, że podwyżka opłat nie jest uznaniowa i w żaden sposób nie zasili innych zadań w budżecie miasta, ponieważ system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować. Oznacza to, że opłaty wnoszone przez mieszkańców pokrywają w całości odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, nie ma możliwości dotowania systemu z budżetu gminy. Gminy mogą przeznaczyć wpływające do niej pieniądze z opłaty na: pokrycie kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, oraz edukację ekologiczną dotyczącą postępowania z odpadami.

Dlaczego zapłacimy więcej?
Decydującym elementem, który wpływa na wzrost opłat „za śmieci” dla mieszkańców, jest ich zagospodarowanie. – Odpady komunalne, które odbiera od mieszkańców firma mająca umowę z gminą, trafiają do RIPOK-u, czyli Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. – To właśnie im muszę zapłacić daną cenę, którą po przeprowadzeniu kalkulacji zaproponowali nam od stycznia. Ceny na różny asortyment wzrastają w RIPOK-ach nie w jednakowym stopniu, za część zapłacimy o 60% więcej, część o 30%, a na inne podwyżki nie ma w ogóle podwyżki. Pewne jest że ceny za zagospodarowanie odpadów będą podwyższane co rok, chyba że minister środowiska w jakiś sposób je ograniczy – tłumaczy Grzegorz Kuzak, prezes Noworudzkich Usłucg Komunalnych. – Opłata za składowanie odpadów jest ustalana przez rząd. Od 1 stycznia 2018 roku wzrosła aż o 40% dlatego też RIPOK musi podnieść opłatę dla gmin, które dostarczają na składowisko odpady od swoich mieszkańców – dodaje. Dodać też należy, że produkujemy coraz więcej śmieci i coraz więcej ich oddajemy. Jeżeli dodamy do tego przepisy – słuszne i istotne dla ochrony środowiska – jak zakaz spalania śmieci i odpadów zielonych, to widzimy, że odpadów komunalnych jest i będzie coraz więcej.

Str. 5 w numerze 363 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 363
18-24 stycznia 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *