Co przez rok robiła straż miejska?

613.308,68 zł – tyle kosztowało roczne utrzymanie Straży Miejskiej w Nowej Rudzie. W jednostce podległej miejskiemu samorządowi zatrudnionych jest 10 strażników. W ciągu roku straż miejska interweniowała 1537 razy. Czym zajmowali się funkcjonariusze w ubiegłym roku?

We wtorek 12 lutego, podczas posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Komunikacji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, sprawozdanie z rocznej działalności straży miejskiej złożył zastępca komendanta Mirosław Kali­towski.
– Strażnicy m.in. kontrolowali utrzymanie czystości w mieście, zapobiegali wykroczeniom drogowym, współpracowali z innymi służbami mundurowymi, pilnowali bezpieczeństwa podczas imprez masowych – wyliczał w sprawozdaniu Mirosław Kalitowski.

Straż Miejska w swoim wyposażeniu posiada 30 sztuk kajdanek (w tym 10 sztuk szczękowych i 20 sztuk jednorazowych), 10 sztuk pałek służbowych, 12 sztuk ręcznych miotaczy gazu, 36 kamer (18 obrotowo-uchylnych, 18 stacjonarnych) w systemie monitoringu wizyjnego miasta oraz 2 fotopułapki, radiotelefon stacjonarny – 1 sztuka, radiotelefon przewoźny 1 sztuka, stacje noszone – 4 sztuki, 2 sztuki telefonów komórkowych, 2 sztuki urządzeń blokujących koła jezdne pojazdów oraz uprzywilejowany pojazd marki Citroen Berlingo. W ubiegłym roku strażnicy nałożyli w sumie 254 mandaty karne.

– Znaczący wpływ na poprawę ładu i porządku publicznego w mieście ma system monitoringu wizyjnego miasta. Jest to jedno z narzędzi, które skutecznie zmniejsza przestępczość oraz pomaga chronić obywateli przed chuliganami i napadami. Obecnie systemem monitoringu miasta objęty jest Rynek oraz częściowo przyległe do niej ulice, a także ul. Piastów, Podjazdowa, Przechodnia, pl. Grunwaldzki, część Nadrzecznej i ul. Fredry, ul. Teatralna, Cmentarna, Niepodległości – dwie kamery oraz w Słupcu przy ul. Słupieckiej trzy kamery i jedna kamera przy ul. Kłodzkiej, jedna przy ul. Radkowskiej, kamera przy ul. Akacjowej, kamera na os. Wojska Polskiego 15 oraz dwie kamery przy ul. Strzeleckiej w rejonie MOK-u, dwie kamery przy ul. Bohaterów Getta w tym jedna w rejonie parkingu. Skrzyżowanie ul. Świdnickiej z ul. Sokola w rejonie Drogosławia można obserwować dzięki 2 kamerom na budynku przy ul. Świdnickiej 52, na Górze Wszystkich Świętych jedna kamera i na wieży widokowej na Górze Świętej Anny. Monitorowany jest również Szlak Nad Włodzicą przez trzy kamery w tym obrotowo-uchylną i dwie stacjonarne. Ponadto obserwacją z trzech kamer stacjonarnych objęty jest teren targowiska miejskiego przy ul. Fredry, jedną kamerą obrotowo-uchylną teren parku przy ul. Fredry, dwóch kamer obrotowych parking UM przy Rynek 11 oraz tunel przy ul. J. Piłsudskiego 3 kamer oraz 2 na parkingu przy szkole Podstawowej Nr 2. Sukcesywnie, kolejne etapy rozbudowy i modernizacji systemu pozwalają na montaż i wymianę kamer na kamery HD co znacznie poprawia jakość obrazu szczególnie w godzinach nocnych – mówił komendant. – Straż miejska posiada pomieszczenie, w którym działa profesjonalne centrum monitoringu wizyjnego miasta Nowej Rudy, które wyposażone jest m.in. w pulpit, rejestrator oraz dwa 47 calowe monitory zamontowane na ścianie – dodał.

Operatorów zapewnia komendant SM. Ciągła obserwacja zapewniona jest na 1 i 3 zmianie. Na zmianach dziennych kamery wcześniej zaprogramowane same realizują obserwację poszczególnych stref lub wyznaczony strażnik.

Str. 5 w numerze 367 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 367
15-21 lutego 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *