Promesy przyznane

W czwartek 7 lutego z rąk Ryszarda Czerewatego, zastępcy wójta gminy Nowa Ruda, lokalne organizacje, stowarzyszenia oraz kluby sportowe, otrzymały promesy na zadania publiczne, które będą realizowane w bieżącym roku

Promesy odebrali:
1. „Uczniowski Sowiogórski Klub Sportowy” – dotacja w wysokości 18.500 zł,
2. Ludowy Zespół Sportowy „Kalenica” Jugów – dotacja w wysokości 10.000 zł,
3. Klub Piłkarski „Słowianin” Wolibórz – dotacja w wysokości 20.000 zł,
4. Klub Sportowy „Swim Team” Nowa Ruda – dotacja w wysokości 5.500 zł,
5. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska „Dzieci Śląska” – dotacja w wysokości 6.000 zł,
6. Stowarzyszenie „Amazonki Kinesio” – dotacja w wysokości 4.500 zł na ochronę i promocję zdrowia, w tym działalność leczniczą,
7. Federacja Konsumentów – dotacja w wysokości 6.000 zł na upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
8. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Radość” – dotacja w wysokości 8.000 zł na przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz prowadzenie świetlicy w Bożkowie,
9. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Radość” – dotacja w wysokości 8.000 zł na przeciwdziałanie patologiom, prowadzenie świetlicy w Czerwieńczycach,
10. Stowarzyszenie Przyjaciół Jugowa – dotacja w wysokości 10.000 zł na przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz prowadzenie świetlicy w Jugowie,
11. Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „Fala” – dotacja w wysokości 12.000 zł na przeciwdziałanie patologiom, prowadzenie świetlicy w Woliborzu,
12. Inicjatywa lokalna na rzecz rozwoju gminy Nowa Ruda – dotacja w wysokości 12.000 zł na podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym,
13. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nasza Nadzieja” – dotacja w wysokości 12.500 zł na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ryszard Czerewaty w imieniu Adrianny Mierzejewskiej, wójt gminy Nowa Ruda, dziękował przybyłym na spotkanie przedstawicielom organizacji pozarządowych za zrealizowanie w 2018 r. wszystkich zadań i poprawne rozliczenie przyznanych dotacji.
– Bardzo dobrze układa nam się współpraca z organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami wszystkich klubów – mówił. – Ta działalność jest bardzo ważna dla gminy. Poczynając od prowadzenia świetlic profilaktyczno-wychowawczych poprzez krzewienie kultury i tradycji oraz prowadzone zajęcia przez Koła Gospodyń Wiejskich, przedsięwzięcia realizowane w interesie ochrony praw konsumentów, co teraz jest również bardzo ważne ze względu na nowe formy sprzedaży i częste trudności z odzyskaniem własnych środków finansowych. Prowadzone były również działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kobiet po operacji onkologicznych a także zajęcia sportowe – dodał.

Głównym koordynatorem programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest Danuta Radzik-Dyl, główny specjalista do spraw społecznych w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Nowa Ruda.

Każdy z przybyłych przedstawicieli organizacji pozarządowych miał również okazję opowiedzieć o działaniach w ramach organizacji oraz wyrazić wdzięczność za otrzymane fundusze, które na pewno bardzo pomogą w realizacji wielu przedsięwzięć.

Str. 11 w numerze 367 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 367
15-21 lutego 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *