Dzień sołtysa w gminie Nowa Ruda

W poniedziałek 11 marca w całym kraju obchodzony był Dzień Sołtysa. Pochodzenie tego święta nie jest znane, jednak w ostatnich latach staje się coraz popularniejsze w gminach wiejskich.

Święto to ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi. Z okazji tego święta organizowane są spotkania, biesiady i konkursy, a na wielu oficjalnych stronach internetowych urzędów gminy i miasta składane są przez wójtów i burmistrzów życzenia dla lokalnych sołtysów i radnych rad sołeckich.

Również w gminie Nowa Ruda nie zapomniano o lokalnych sołtyskach i sołtysach w ten dzień składając im życzenia przekazywane za pośrednictwem Internetu.

We wtorek 12 marca w sali narad urzędu gminy zorganizowano ponadto spotkanie na które zaproszono wszystkich tych wyjątkowych przedstawicieli sołectw w całej gminie.

Wszystkich zebranych w imieniu swoim i Adrianny Mierzejewskiej, wójt gminy Nowa Ruda przywitał Ryszard Czerewaty, zastępca wójta gminy Nowa Ruda.
– Jest to dobra okazja aby podziękować Państwu za wspaniałą pracę, jaką wykonujecie na rzecz swoich mieszkańców – mówił Ryszard Czerewaty. – Zdaję sobie sprawę, że ta Wasza praca nie zawsze jest doceniana. Staracie się, robicie, ale niestety ani Wy, ani my nie jesteśmy w stanie wszystkich zadowolić – dodał.

Są takie okresy w ciągu roku, kiedy jest czas odśnieżania, koszenia traw, posypywania i wielu innych czynności. Wtedy najwięcej jest telefonów i roszczeń. Wielu osobom się wydaje, że sołtys tylko podnosi słuchawkę, dzwoni do gminy a gmina już ma ciągniki gotowe, pługi założone, piasek nasypany i czeka 24h/dobę w gotowości bojowej do natychmiastowego działania. No niestety tak to nie funkcjonuje i często zarówno sołtysi jak i urząd obrywają za to.

– Jesteśmy bardzo wdzięczni za Wasze poświęcenie – zwracał się do sołtysek i sołtysów zastępca wójta. – Wiemy, że nie robicie tego dla pieniędzy, bo nie są to żadne duże dochody. To Wy po raz pierwszy wdrażaliście fundusze sołeckie w Waszych miejscowościach. Nie było tego wcześniej. Podjęliście się tego zadania. Nie wiedzieliście jak do tego podejść, bo to była nowość, a jednak bardzo dobrze sobie z tym poradziliście za co Wam serdecznie dziękuję. Życzę Wam wszystkiego dobrego, wszelkiej pomyślności, żeby Wasze starania przynosiły jak najwięcej korzyści dla Waszych małych społeczności, wiele spokoju i radości – uzupełnił.

W imieniu wszystkich sołtysek i sołtysów Lech Słoninka, sołtys Sołectwa Nowa Wieś Kłodzka skierował słowa podziękowań w kierunku Marty Kołodziej z referatu Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Nowa Ruda, za wszelką pomoc w działaniach sołectw.

Marta Kołodziej zachęcała do działań w kolejnych latach, dziękując jednocześnie za inicjatywy, zaangażowanie i zrozumienie.

Nie zabrakło również drobnych upominków wręczonych przez Adriannę Mierzejewską i Ryszarda Czerewatego wszystkim sołtyskom i sołtysom oraz podziękowań i życzeń wypowiedzianych przez wójt Mierzejewską.

W kwietniu będziemy wybierać włodarzy naszych wsi na kolejną kadencję.

Str. 3 w numerze 371 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 371
15-21 marca 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *