Absolutorium dla wójta

24 czerwca br. odbyła się sesja Rady Gminy Nowa Ruda. W jej trakcie wójt Adrianna Mierzejewska przedstawiła zebranym „Raport o stanie Gminy Nowa Ruda za rok 2018”. Po prezentacji raportu odbyło się głosowanie w sprawie udzielenia jej wotum zaufania, które radni udzielili jednogłośnie.

W trakcie sesji odbyło się także głosowanie nad udzieleniem jej absolutorium w sprawie wykonania budżetu za rok 2018. W tym wypadku radni także jednogłośnie uznali, że budżet Gminy w 2018 roku wykonany był zgodnie z prawem, a działalność wójta, jako organu odpowiedzialnego za jego realizację, cechowała gospodarność, rzetelność i celowość. Wobec czego absolutorium zostało udzielone.

– Na ten sukces złożyła się działalność wszystkich pracowników Urzędu Gminy – mówiła wójt Adrianna Mierzejewska. – Pragnę podziękować w szczególności: pani skarbnik Urszuli Brzósce, byłemu i obecnemu wicewójtowi: Pawłowi Szafranowi i Ryszardowi Czerewatemu, kierownikom i pracownikom wszystkich referatów, pani dyrektor Gabrieli Buczek i wszystkim pracownikom Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, dyrektorom szkół i przedszkoli, sołtysom i radnym – dodała.

Str. 16 w numerze 385 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 385
28 czerwca – 4 lipca 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *