Windowanie cen

1 marca w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie otwarto oferty w ogłoszonym przetargu na przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa mostu ul. Martwa”. Na ten cel z budżetu miasta przeznaczono 50.000 zł. Wpłynęło 5 ofert z czego najtańsza firma z Łęczycy zaproponowała wykonanie dokumentacji za 46 740 zł. I nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie oferta kolejnej firmy, tym razem wrocławskiej, która za przygotowanie dokumentacji technicznej zażyczyła sobie…218.940 zł, czyli ponad cztery razy więcej niż miasto chciało przeznaczyć. Niestety prawdą jest, że gminy mają coraz większe kłopoty z realizacją inwestycji i muszą szukać dodatkowych pieniędzy, bo firmy składają oferty często znacznie przekraczające zaplanowane na inwestycje budżety. Większość samorządów zmaga się już od jakiegoś czasu z trudnościami w rozstrzygnięciu przetargów na inwestycje. Problemem są zbyt wysokie ceny oferowane przez wykonawców, bądź w niektórych przypadkach zupełny brak zainteresowania przetargami ze strony firm. Przykładem może być rewitalizacja poprzemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie poprzez uruchomienie punktu widokowego. Miasto miało przeznaczone na ten cel 3.254.333 zł. Otwarcie ofert na to zadanie odbyło się w lipcu ubiegłego roku i jedyna firma która złożyła ofertę zażądała za te prace 8.693.020,97 zł.

Str. 3 w numerze 371 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 371
15-21 marca 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *