Ile płacimy za śmieci?

Rada Gminy Nowa Ruda podczas ubiegłotygodniowej sesji przyjęła uchwałę zmieniającą stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Choć stawki poszybowały w górę, to mieszkańcy gminy będą płacić mniej niż mieszkańcy Nowej Rudy. Nowe ceny obowiązują również w Radkowie

Przypomnijmy, że od 1 marca 2019 r. w Nowej Rudzie za odbiór i zagospodarowanie odpadów trzeba zapłacić 19,10 zł miesięcznie za jednego mieszkańca w przypadku selektywnej zbiórki odpadów i 31,10 zł miesięcznie za jednego mieszkańca w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów. Mieszkańcy gminy Nowa Ruda od 1 kwietnia zapłacą 18,50 zł miesięcznie za jednego mieszkańca w przypadku selektywnej zbiórki odpadów i 29,30 zł miesięcznie za jednego mieszkańca w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów. Dziwić może to, że gmina Nowa Ruda, choć rozległa terytorialnie i koszt odbioru i transportu śmieci do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nowej Rudzie, a następnie na wysypisko śmieci w Ścinawce Dolnej jest zdecydowanie wyższy, a tzw. „opłata marszałkowska” jest taka sama jak dla miasta Nowa Ruda. W uzasadnieniu uchwały RG Nowa Ruda o wzroście stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadami, czytamy „…Po analizie kosztowej funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynika, że koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Nowa Ruda w 2019 r. wzrosną o 25%”. Dla przypomnienia trzeba dodać, że również wcześniej obowiązujące stawki, były niższe niż w Nowej Rudzie i wynosiły 14,50 zł za selektywne zbieranie i zagospodarowanie odpadów i 17,50 za nieselektywna zbiórkę i za-gospodarowanie odpadów. Skąd taka różnica?
– Wiąże się to z tym, że z terenu Gminy Wiejskiej Nowa Ruda odpady są odbierane rzadziej, wystarczy spojrzeć na harmonogram odbioru odpadów – wyjaśnia Grzegorz Kuzak, prezes Noworudzkich Usług Komunalnych. – Z gminy nie wozimy też bioodpadów, czy np. odpadów szklanych i elektrycznych a to też ma wpływ na cenę jaką płacą mieszkańcy – dodaje.

Również mieszkańcy Miasta i Gminy Radków zapłacą więcej za śmieci. Tam obowiązuje stawka 18,80 zł za selektywne zbieranie i zagospodarowanie odpadów i 39,00 zł za nieselektywna zbiórkę i zagospodarowanie odpadów. Ustawa o gospodarowaniu odpadami obowiązująca od 1 lipca 2013 r. mówi, że ten system musi się sam finansować, gmina czy miasto nie może do niego ani dopłacać, ani na nim zarabiać. Jedyna „furtka” jaka istnieje dla zminimalizowania kosztów ponoszonych przez mieszkańców, to finansowanie z budżetu gminy m.in. usuwania dzikich wysypisk, czy prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wzrost cen jest wynikiem rosnących kosztów gospodarowania odpadami, głównie coraz większej ilości śmieci i podnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. To tzw. opłata środowiskowa odprowadzana do Skarbu Państwa m.in. przez firmy zajmujące się odbieraniem odpadów. Za tonę śmieci jest to obecnie 220 zł, podczas gdy w ub. roku – 170 zł, a w roku 2017 – 120 zł.

Str. 11 w numerze 370 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 370
8-14 marca 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *