Mniej na dziury

Przed tygodniem pisaliśmy o windowaniu cen przez wszelkiego rodzaju firmy, które biorą udział w przetargach ogłaszanych przez urzędy miasta, gminy itd. Przed kilkoma dniami otwarto oferty na zadanie pn. „Remonty cząstkowe i bieżące dróg, ciągów pieszych i placów o nawierzchni bitumicznej”. Na zadanie to zamawiający, czyli noworudzki magistrat zamierzał przeznaczyć 579.700,00 zł brutto.

– Jest to kwota o 40% wyższa niż w ubiegłym roku, co wiąże się oczywiście z tym, że będziemy łatać dużo, dużo mniej. Jako pierwsze łatane będą te dziury, które stwarzają zagrożenie i musimy się liczyć z tym, że z pieniędzy, które mamy przeznaczone na ten cel może nie wystarczyć na wszystko – mówi Agnieszka Żołnierczyk, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Miasta w Nowej Rudzie.

Zagadką jest to, czy i za ile znajdzie się wykonawca na ogłoszony po raz kolejny 15 marca przetarg na zadanie pod nazwą „Czesko-polski szlak grzbietowy – część wschodnia – Rewitalizacja poprzemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie poprzez uruchomienie punktu widokowego”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *