Rudera pod kontrolą

Czy musi dojść do tragedii, żeby sprawą wolno stojącego budynku, a właściwie rudery zajęły się odpowiednie służby? Mowa o budynku przy ul. Nadrzecznej 5a w Nowej Rudzie. Sprawą ponownie zajął się Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłodzku

Budynek od kilkudziesięciu lat jest niezamieszkały. Jego właściciele nie myślą o bezpieczeństwie mieszkających w pobliżu ludzi, a tam może naprawdę dojść do tragedii, przekonują mieszkańcy sąsiednich budynków.
– Teraz jak były silne wiatry, to tylko czekałam aż ściany runą, strach było wyjść do komórki. Tu naprawdę jest niebezpiecznie, a często koło tego budynku bawią się małe dzieci – mówi pani Barbara.

O działania podjęte, w związku ze stanem technicznym budynku zapytaliśmy Janusza Staniochę, przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Komunikacji Rady Miejskiej Nowa Ruda, który stwierdził, że jeszcze w poprzedniej kadencji radni parokrotnie zajmowali się tą sprawą łącznie z pismem skierowanym do Powiato-wego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kłodzku.
– Na najbliższym posiedzeniu komisji ponownie zajmiemy się tym problemem – stwierdził Janusz Staniocha.

Z informacji przekazanych nam przez pracowników Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kłodzku w sprawie stanu technicznego budynku przy ul. Nadrzecznej 5a wynika, że obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób trzecich, a jego stan techniczny jest monitorowany przez organ nadzoru budowlanego.
– Poprzednimi współwłaścicielami budynku były dwie osoby prywatne, z którymi kontakt był utrudniony: nie podejmowały korespondencji oraz nie uczestniczyły w żadnych czynnościach administracyjnych podejmowanych przez inspektorat. W związku z powyższym kilkakrotnie zlecaliśmy firmom zewnętrznym wykonanie nie-zbędnych zabezpieczeń przedmiotowego budynku w sytuacjach, gdy istniały ku temu uzasadnione przesłanki. W roku 2018 PINB w Kłodzku nakazał poprzednim współwłaścicielom rozbiórkę istniejącej części konstrukcji dachu oraz ściany szczytowej od strony zachodniej, od kalenicy do poziomu istniejących ścian podłużnych i nakaz ten ostatecznie został przez zobowiązanych wykonany – wyjaśnia Inger Błocka z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłodzku. – Na przełomie lat 2018/2019 zmienił się stan prawny tej nieruchomości. Aktualnym właścicielem budynku jest Gmina Miejska Nowa Ruda. Przeprowadzona we wtorek 12 marca 2019 r. wizja lokalna wykazała, że budynek obecnie jest w stanie przedawaryjnym. W związku z powyższym, w celu wyeliminowania istniejącego zagrożenia, na aktualnego właściciela została wydana decyzja nakazująca rozbiórkę części budynku – dodała.

Str. 3 w numerze 372 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 372
22-28 marca 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *