Przeprowadzka jesienią

Wiemy już kiedy pracownicy Urzędu Gminy Nowa Ruda i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie przeniosą się do nowej siedziby. Budynek po byłym sądzie przy ul. Niepodległości 2 jest w trakcie remontu i przystosowania go do potrzeb urzędu.

O ewentualnym przejęciu za przysłowiową złotówkę nieruchomości po byłym sądzie w Nowej Rudzie wójt Adrianna Mierzejewska mówiła blisko przed trzema laty. Jak wtedy zapowiadała nie miało się to odbyć wcześniej niż przed 1 kwietnia 2017 rokiem i nie traktowało tego wtedy jako żartu primaaprilisowego. Budynek o którym mowa do 1 stycznia 2018 r. użytkowany był przez VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych, który decyzją ministra sprawiedliwości został przeniesiony do Kłodzka. Różniej gmach należący do Skarbu Państwa przez jakiś czas był w zarządzaniu Ministerstwa Sprawiedliwości. Gmina Nowa Ruda wystąpiła o jego komunalizację. Po przekazaniu go do Skarbu Państwa, zarządzaniem zajął się starosta, ale decyzję o jego skomunalizowaniu, po zasięgnięciu opinii starosty, miał podjąć wojewoda dolnośląski. Podczas sesji na początku maja 2018 r. radni Rady Gminy Nowa Ruda jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia darowizny przez Gminę Nowa Ruda. Sprawa przekazania nieruchomości „ruszyła z kopyta” 28 listopada 2018 r., kiedy to Wiesław Zawiślak – dyrektor wydziału nieruchomości, reprezentujący Starostwo Powiatowe w Kłodzku i zarazem Skarb Państwa – przekazał aktem notarialnym na rzecz gminy Nowa Ruda wspomniany budynek. Od tej pory w budynku trwają prace adaptacyjne. Przed kilkunastu dni wyłoniono wykonawcę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz teleinformatycznych polegających na dostosowaniu budynku po byłym sądzie na potrzeby Urzędu Gminy Nowa Ruda które jak zapowiedziała podczas majowej sesji Rady Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska zakończą się najprawdopodobniej jesienią, a radni wreszcie będą mogli obradować w sali obrad z prawdziwego zdarzenia. W sali będzie funkcjonował sprzęt nagłośniający, zamontowany będzie też wyświetlacz oraz ekran. To część novum na jakie można liczyć w nowej siedzibie gminy. Działania związane z przenosinami to korzyść dla petentów, przemawiają za tym również względy ekonomiczne. Obecnie część urzędników pracuje w budynku należącym już do gminy przy ul. Niepodległości 4, a część w pomieszczeniach wynajmowanych od firmy telekomunikacyjnej, znajdujących się nad pocztą. To dla mieszkańców jak i dla urzędników stanowi duże utrudnienie. Poza tym gmina musi płacić właścicielowi spory czynsz. Realne było też wykupienie dotychczas wynajmowanych pomieszczeń, jednakże cena jaką zażyczyła sobie spółka wydaje się zaporowa. Dodatkowo w nowej siedzibie, najniższe piętro będzie siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który obecnie znajduje się w wynajmowanych pomieszczeniach przy ul. Kłodzkiej w Słupcu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *