Zależy od zgody ministra

W 2007 r. w noworudzkim ratuszu gościli przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych oraz samorządowcy z gmin leżących wzdłuż linii kolejowej Wałbrzych – Kłodzko.

Wtedy to przedstawiciel PKP po raz pierwszy wyraził wolę przekazania budynku dworca i terenów przydworcowych na rzecz miasta. Przemawia za tym fakt, że już od dawna 75% budynku dworca pełni funkcję mieszkalną. Poza tym stan techniczny terenów przydworcowych (chodniki, jezdnia, czy schody łączące park z ul. Kolejową), są w tragicznym stanie, a władze miasta mają związane ręce – teren nie jest ich własnością.
Dziś po obu stronach ulicy od budynku dworca do skrzyżowania z ul. Ciemną zaparkowanych jest wiele samochodów, niektóre tak, że uniemożliwiają przejście chodnikiem.

– Rzeczywiście prowadziliśmy rozmowy z Miastem Nowa Ruda w sprawie dworca kolejowego w Nowej Rudzie oraz dróg. Po przesłaniu miastu protokołu uzgodnień, w którym określone zostały warunki przekazania budynku dworca, miasto kontynuowało rozmowy tylko w zakresie nieruchomości drogowych – tłumaczył przed kilkoma miesiącami Tomasz Leś z Biura Prasowego PKP S.A. W Warszawie. – Tym samym przygotowywane do przekazania miastu Nowa Ruda są działki stanowiące drogi w obrębie stacji Nowa Ruda, w tym ulica Kolejowa. W odniesieniu do nieruchomości wdrożona została procedura wyceny. Od jej wyniku zależy dalszy sposób procedowania sprawy. Sam dworzec ujęty został w planie estetyzacji dworców na 2019 r. – dodał wtedy przedstawiciel spółki.

Dziś już wiemy, że sprawa jest trochę bardziej skomplikowana i na decyzję o przekazaniu miastu terenów przydworcowych jeszcze trochę poczekamy.
– Obecnie PKP S.A. prowadzi zaawansowane rozmowy z gminą Nowa Ruda w sprawie przejęcia dróg. Nieruchomości te zostały wycenione. Zbycie nieruchomości o wartości powyżej pewnej kwoty wymagają zgody ministra właściwego ds. transportu i tak jest też w tym przypadku. W planach jest wysłanie przedmiotowych wniosków, a termin podpisania aktu notarialnego zależny jest od wydania decyzji ministerstwa – informuje Karolina Kunczik z Wydziału Prasowego Polskich Kolei Państwowych S.A.

Str. 3 w numerze 383 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 383
14-20 czerwca 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *