Od lipca 500+ na każde dziecko

1327 dzieci w Nowej Rudzie jest objęte programem 500+. Od 1 lipca obejmie on każde dziecko w rodzinie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia. Do tej pory pieniądze były przyznawane na drugie i kolejne dziecko.

Jak mówi Anna Frankowska, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie w mieście zameldowanych jest 3337 dzieci w wieku 0-18 lat. Trudno określić jaka liczba dzieci zostanie objęta programem 500+ od 1 lipca.

– Świadczenie wychowawcze (500+) przysługuje: matce, ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo opiekunowi prawnemu dziecka, albo dyrektorowi domu pomocy społecznej – wyjaśnia Anna Frankowska. – Świadczenie przysługuje wyżej wymienionym osobom do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, od 1 lipca 2019r. bez względu na sytuację materialną rodziny – dodaje.

Wypłata świadczeń:
– wnioski złożone od dnia 1 lipca br. do 31 lipca br., ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.
– wnioski złożone od dnia 1 sierpnia br. do 31 sierpnia br., ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

– Ośrodek dołoży wszelkich starań aby wypłata świadczeń wychowawczych nastąpiła w ustawowym terminie – zaznacza kierownik MOPS w Nowej Rudzie.

Wnioski na świadczenia wychowawcze można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie od 1 lipca br. elektronicznie, w formie papierowe od 1 sierpnia br.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *