Wraca granatowa policja

Z okazji Jubileuszu 100 rocznicy powstania Policji Państwowej, zaplanowanych zostało wiele przedsięwzięć. Jednym z nich jest wprowadzenie nowego umundurowania wyjściowego policji, którego prezentacja odbyła się 22 marca w Biurze Historii i Tradycji Policji KGP

W Biurze Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji odbyła się prezentacja nowego wzoru umundurowania wyjściowego dla policjantów. Jak podkreślił insp. Mariusz Ciarka, rzecznik Komendanta Głównego Policji, rok 2019 jest szczególny w historii formacji. Z okazji Jubileuszu 100 rocznicy powstania Policji Państwowej zaplanowanych zostało wiele przedsięwzięć. Jednym z nich jest wprowadzenie nowego umundurowania wyjściowego policji, którego wzór nawiązuje do tradycji i etosu służby funkcjonariuszy w okresie 20-lecia międzywojennego. Nowy wygląd zyskało także nakrycie głowy, które wykonane zostało z sukna zgodnego z barwą tkaniny zasadniczej munduru. Kobieca spódnica zyskała bardziej współczesną formę, sięgającą poniżej linii kolana. Zmianie uległ wygląd oznaczeń w górnej części klap kołnierza, przybierając formę „palmety” właściwej policji państwowej. Elementem nawiązującym do tradycji przedwojennej są także tzw. kąty w formie naszywek, umieszczone na rękawach, odwzorowujące hierarchię służbową. Według policji wprowadzone rozwiązania stanowią hołd dla tradycji z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań. Jak podkreślały osoby prezentujące mundur, jest on nie tylko reprezentacyjny, ale także wygodny. Nowy wzór wprowadzany będzie sukcesywnie, tak, aby policja nie ponosiła dodatkowych kosztów.

Trzeba przypomnieć, że ten kolor munduru mieli też policjanci w Generalnej Guberni. Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa (niem. Polnische Polizei im Generalgouvernement), znana lepiej jako policja granatowa (niem. Blaue Polizei) – policja komunalna, finansowana przez polskie samorządy (szczątkowe struktury samorządowe, pozostające pod nadzorem niemieckiej administracji cywilnej). Granatowi policjanci uczestniczyli m.in. w deportacjach ludności, zwalczaniu „czarnego rynku”, izolowaniu Żydów w gettach. Część funkcjonariuszy należała do komórek konspiracyjnych państwa podziemnego, przekazując informacje na temat działań niemieckich służb porządkowych.

Str. 8 w numerze 374 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 374
5-11 kwietnia 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *