Wybrany ponownie

Bogusław Frącek, ponownie członkiem Społecznej Rady Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

W środę 27 marca podczas sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, radny Bogusław Frącek został ponownie wybrany na przedstawiciela noworudzkiego samorządu w Radzie Społecznej SP ZOZ w Kłodzku. To już trzecia kadencja, którą Bogusław Frącek jest naszym przedstawicielem w radzie.

– Zadaniem społecznej rady jest między innymi opiniowanie budżetu Zakładu Opieki Medycznej w Kłodzku, którego przypomnijmy organem założycielskim jest rada powiatu kłodzkiego. Rada wnioskuje też o bieżące zakupy, opiniuje strategię inwestycyjną i na bieżąco koryguje zmiany w budżecie – wyjaśnia Bogusław Frącek.

Zapytaliśmy też radnego o sytuację finansową kłodzkiego szpitala, a co za tym idzie również noworudzkiej placówki leczniczej.
– Kłodzki szpital, jak większość szpitali w Polsce, jest w złym stanie finansowym. Szpitale są nie dofinansowane, są wielkie problemy z finansowaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia nadwykonań. ZOZ Kłodzko musi kierować się optymalizacją efektu finansowego, ale nie może dojść do takiej sytuacji, że któregoś dnia lekarz odmówi leczenia. Ileś nadwykonań, często ratujące komuś życie to są koszty, a fundusz nie chce tego pokryć. Dyrekcja szpitala, kilkukrotnie kierowała przeciwko funduszowi zdrowia sprawy do sądu, które zazwyczaj kończyły się ugodami – dodaje.

Zapytaliśmy również czy powracający co jakiś czas temat zamknięcia szpitala w Nowej Rudzie jest prawdziwy?
– Szpital w Nowej Rudzie nie będzie zamknięty, jest potrzebny nam mieszkańcom i ja jako reprezentant Nowej Rudzie w społecznej radzie przy SP ZOZ w Kłodzku dopilnuje, żeby nasz szpital nadal funkcjonował – odpowiada Bogusław Frącek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *