Pieniądze na zwierzęta w budżecie

Ponad 100 tysięcy złotych przeznaczy na ochronę zwierząt Gmina Miejska Nowa Ruda. To bardzo duża kwota, ale zważywszy na co pieniądze są przeznaczane nie są to środki zbyt duże

Obowiązek uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami to obowiązek każdego samorządu. Gminy bardzo różnie podeszły do tego zadania. Nowa Ruda na ten cel wyda w tym roku ok. 101 tys. zł. W 1997 przyjęta została ustawa o ochronie zwierząt, która na gminy nałożyła obowiązek opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Każda gmina w Polsce powinna co roku przyjmować uchwałę o programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Najczęściej na początku roku kalendarzowego gminy przyjmują określony budżet, który zazwyczaj ogranicza się do wyłapywania bezdomnych psów, konsultacji weterynaryjnej oraz umieszczania ich w schroniskach.

– Jak co roku przedstawiamy projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda na 2019 rok. Projekt tegorocznej uchwały różni się od poprzednich uchwał w tej sprawie, przede wszystkim kwestią dokarmiania wolno żyjących kotów. Koty wolno żyjące dokarmiane będą tylko w okresie zimowym od 15 października do 15 kwietnia w ilości 2 kilogramów na kota, a karma będzie do odbioru przez opiekuna społecznego raz w miesiącu w wyznaczonym terminie – mówiła podczas sesji Aneta Palczak, naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Nowa Ruda. Radny Piotr Wróbel, zapytał czy kotów wolno żyjących ubywa, czy przybywa i czy koty są wysterylizowane i co z bezdomnymi psami?

– Według deklaracji na terenie miasta mamy 212 kotów, zgłoszonych jest 28 społecznych opiekunów. W 2018 r. wysterylizowanych zostało 36 kotek, a 6 kotów zostało wykastrowanych – wyjaśniła Aneta Palczak. – W ubiegłym roku na umieszczenie 8 psów w schronisku wydaliśmy 18.800 złotych. Przypomnę, że każdorazowe umieszczenie psa w schronisku to koszt rzędu 2.350 złotych – dodała.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *