Ochrona przed powodzią

We wtorek 26 marca Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zorganizowało kolejne, trzecie już, spotkanie konsultacyjne pod hasłem „Retencja w Kotlinie Kłodzkiej. Wyniki modelowania dla Nysy Kłodzkiej, Ścinawki i Białej Lądeckiej”. Tym razem wydarzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku z udziałem przedstawicieli samorządów lokalnych oraz organizacji społecznych.

Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele następujących organizacji samorządowych: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, Urząd Miasta i Gminy Stronie Śląskie, Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, Urząd Gminy Kłodzko, Urząd Miasta Kłodzko, Urząd Miasta i Gminy Bardo, Urząd Miasta i Gminy Radków, Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku oraz organizacji społecznych Fundacja WRO Centrum Sztuki, Uzdrowisko Lądek-Długopole, Euroregion Glacensis. Wszystkie powyższe instytucje są bezpośrednimi odbiorcami inwestycji realizowanych przez PGW WP i wrocławskie RZGW w Kotlinie Kłodzkiej.

Przypomnijmy, że zgodnie z wynikami analizy wielokryterialnej rozważana jest budowa dziewięciu nowych zbiorników. Spotkanie to stanowiło kontynuację szerokich konsultacji poprzedzających podjęcie strategicznych decyzji, dotyczących ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców Kotliny Kłodzkiej i samego Kłodzka. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego wśród mieszkańców południowo-zachodniego regionu Polski jest jednym z priorytetów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na najbliższe lata.

Aktualnie realizowana jest budowa czterech suchych zbiorników w miejscowościach Boboszów, Roztoki, Szalejów Górny i Krosnowice, które powstaną do końca 2022 roku. Ich łączny koszt to ponad 500 milionów złotych. Podejmowane działania mają na celu ograniczenie przepływu fali powodziowej przez Kłodzko oraz zminimalizowanie ewentualnych strat związanych z przejściem fali powodziowej o prawdopodobieństwie 1% na rzece Nysie Kłodzkiej oraz mniejszych rzekach w tym rejonie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *