Razem zawalczą o pieniądze

Gmina Miejska Nowa Ruda i Gmina Wiejska Nowa Ruda podjęły uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa powołanego do realizacji projektu pod nazwą „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na na terenie niektórych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Przystąpienie do partnerstwa jest odpowiedzią na konkurs ogłoszony przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Konkurs ten przeznaczony jest na projekty grantowe dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, poprzez wymianę dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, bez konieczności przeprowadzania kompleksowej termomodernizacji, w sytuacji kiedy zostaną spełnione minimalne progi wskaźnika energii pierwotnej. Wysokość dofinansowania w przypadku Nowej Rudy dla grantobiorców będzie kształtować się na poziomie do 70% poniesionych przez nich wydatków wydatków kwalifikowanych i wynosić będzie maksymalnie do 10 tys. zł w przypadku mieszkania i do 25 tys. zł w przypadku domu jednorodzinnego. Oprócz dwóch noworudzkich gmin w partnerstwie uczestniczą: Boguszów-Gorce, Marcinowice, Świdnica, Mieroszów, Wałbrzych, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Świebodzice, Walim i Żary.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *