Podjęte zostaną dalsze czynności

Nie milkną echa działań podjętych przez mieszkańców wsi położonych wzdłuż drogi powiatowej Świerki – Włodowice. Postępowanie administracyjne w sprawie stanu technicznego drogi prowadzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jak już informowaliśmy pod koniec kwietnia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego trafiło pismo od mieszkańców wsi Dworki, Krajanów, Sokolica w sprawie bardzo złego stanu technicznego drogi o której mowa. Kilka dni później strony zainteresowane otrzymały decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stanu technicznego drogi powiatowej 3338D Świerki – Włodowice. Zapytaliśmy pracowników Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kłodzku jakie skutki mogą przynieść podjęte przez inspektora czynności.

– Informuje, że zgodnie z przepisami Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek utrzymywać go w należytym stanie technicznym. Stan ten właściciel lub zarządca powinien sprawdzać i kontrolować w ramach okresowych kontroli, a informacje na ten temat zapisywać w książce obiektu budowlanego – wyjaśnia Inger Błocka z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłodzku. – Tutejszy inspektorat zobowiązał zarządcę drogi tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku do przedłożenia protokołów z w/w przeglądów oraz książki drogi. Po otrzymaniu kompletu dokumentów podjęte zostaną dalsze czynności przewidziane przepisami prawa – dodaje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.