Opieka wytchnieniowa w Radkowie

Dwie gminy z powiatu kłodzkiego przystąpiły do rządowego programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

Celem programu, do którego przystąpiła oprócz Bystrzycy Kłodzkiej również gmina Radków, jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności – poprzez możliwość uzyskania doraźnej czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 56.160 zł z czego 44.928 zł to kwota dofinansowania z „Funduszu Solidarnościowego”. Termin realizacji programu 31 grudnia 2019.
– Program „Opieka wytchnieniowa” będzie realizowany od sierpnia do końca grudnia. Polega to na tym, że do domu przyjdzie opiekun, który zajmie się niepełnosprawnym członkiem rodziny, po to, żeby rodzic bądź opiekun mógł odpocząć, pozałatwiać swoje sprawy – wyjaśnia Marta Jurowska, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą w Ścinawce Średniej. Usługa ta będzie realizowana od poniedziałku do piątku przez 2-3 godzin dziennie. Na terenie gminy Radków z programu skorzysta dziewięcioro opiekunów osób niepełnosprawnych – dodaje.

Str. 3 w numerze 391 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 391
8-22 sierpnia 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *