O inwestycjach i w terenie

W czwartek 29 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Komunikacji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie. Po omówieniu kwestii związanej z bezpieczną drogą do szkoły, radni wraz z Agnieszką Żołnierczyk i Januszem Królem z Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Miasta w Nowej Rudzie omówili sprawy związane z inwestycjami w mieście. Kolejnym punktem posiedzenia były wizje lokalne. Pierwsza z nich dotyczyła wniosku Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Jaśmin” w Nowej Rudzie i dotyczyła remontu szutrowych dróg dojazdowych na działki. Radni z pracownikami urzędu miasta spotkali się z przedstawicielami działek i omówili kwestię ewentualnego remontu, który będzie możliwy prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku.

Druga wizja sprawa dotyczyła montażu progów zwalniających na niedawno przebudowanej ul. Rzecznej w Drogosławiu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.