Nadal z utrudnieniami

Ograniczenie przejazdu po moście na ulicy Piłsudskiego w Nowej Rudzie mogą potrwać jeszcze długo. Zarządca drogi informuje, że w przyszłorocznym budżecie nie zarezerwowano jeszcze na remont mostu pieniędzy, a w grę wchodzi niebagatelna kwota

Ruch wahadłowy i związane z tym ograniczenia przejazdu na moście na ul. Piłsudskiego wprowadzono na początku października 2018 r. Związane to było z bardzo złym stanem technicznym mostu. Na początku listopada ubiegłego roku przedstawiciel zarządcy drogi, czyli Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu informował:
– Jesteśmy w trakcie przygotowania opisu zamówienia dla przedmiotowego zadania – opracowanie projektu remontu mostu wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót budowlanych, co pozwoli nam na oszacowanie kosztu robót budowlanych – wyjaśniał Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. – Po zabezpieczeniu środków i przy założeniu, że zgłoszenie robót mielibyśmy w połowie przyszłego roku, to rozpoczęcie robót budowlanych było by możliwe we wrześniu 2019 roku – po wyłonieniu w trybie przetargu wykonawcy robót budowlanych – dodał.

Dziś znamy już więcej szczegółów związanych z remontem obiektu.
– Zadanie pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia drogowego obiektu mostowego, typu Gerber, zlokalizowanego w ciągu DW 380 ul. Marszałka Piłsudskiego w mieście Nowa Ruda oraz określenie możliwego zawężenia światła poziomego przestrzeni podmostowej” jest obecnie realizowane przez firmę: RJ PROJEKT Robert Jaworski Jaśkowice Legnickie 63 – Kunice. Termin realizacji zadania mija 24 października 2019 r. – wyjaśnia Piotr Tyniec, kierownik Działu Mostów DSDiK we Wrocławiu. – W chwili obecnej wykonawca wykonał inwentaryzację obiektu (obrys oraz ilość i położenie zbrojenia), przeprowadził niezbędne obliczenia statyczne i wytrzymałościowe oraz zaproponował dwa warianty przeprowadzenia zabezpieczenia oraz wykonania remontu obiektu. Wariant I to koszt: 1.189.951,20 PLN brutto. Wariant II koszt: 1.980.158,55 PLN brutto (wariant ten gwarantuje możliwość osiągnięcia klasy B). DSDiK po zapoznaniu się z koncepcjami, ich zakresem i kosztami realizacji, do dalszego opracowania wybrała II wariant. Środki finansowe na wykonanie robót remontowych objętych dokumentacją nie zostały jeszcze zabezpieczone w budżecie DSDiK na 2020 r. – dodaje.

Str. 8 w numerze 395 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 395
13-19 września 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.