Podsumowanie wakacji przez PIS

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w Kłodzku czuwali nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

W okresie lipca i sierpnia na terenie działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku zgłoszono (według elektronicznej bazy wypoczynku) 411 turnusów wypoczynku dzieci i młodzieży przebywających w 98 obiektach. W tym okresie pracownicy PIS skontrolowali 82 turnusy w 75 obiektach, w których łącznie wypoczywało 3742 dzieci. Organizatorzy wypoczynku zapewnili uczestnikom dobre warunki zakwaterowania, utrzymania higieny osobistej i rekreacji. Uchybienia sanitarne stwierdzono tylko na 2 skontrolowanych turnusach. Uchybienia dotyczyły: nieodpowiednich warunków sanitarnych bloków żywienia, tj. złego stanu sanitarnego pomieszczeń bloku żywienia, złego stanu technicznego i sanitarnego urządzeń chłodniczych, braku segregacji w urządzeniach chłodniczych, przechowywania środków spożywczych po terminie przydatności do spożycia. Za brak właściwych warunków sanitarnych i technicznych nałożono mandaty karne, wydano 18 decyzji administracyjnych. W trakcie wakacji nie odnotowano poważniejszych zachorowań, wypadków i urazów. Ponad połowę turnusów – 248 – zorganizowano na terenie 4 gmin. Największą liczbę turnusów wypoczynku letniego w powiecie zorganizowano w gminach Stronie Śląskie (84 turnusy), Duszniki-Zdrój (78 turnusów), Bystrzyca Kłodzka (52 turnusy) i Radków (34 turnusy).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku – Teresa Józefiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *