Zespół kryzysowy w sprawie koronawirusa

W piątek 6 marca odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie nowej choroby pod nazwą Covid-19 „Koronawirus Sars-Cov-2”. W tej chwili (piątek ok. godz. 17.30) w Polsce potwierdzono w sumie 5 przypadków zarażenia tym wirusem: 1 przypadek w Zielonej Górze, 2 przypadki w Szczecinie, jeden przypadek w Ostródzie i jeden we Wrocławiu.

Starosta Kłodzki zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie nowej choroby pod nazwą COVID-19 „Koronawirus SARS-Cov-2”, które poprowadzili Małgorzata Jędrzejewska -Skrzypczyk – Wicestarosta Kłodzki oraz Piotr Marchewka – Etatowy Członek Zarządu Powiatu. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele powiatowych instytucji, które na co dzień stykają się ze zjawiskiem zagrożeń wirusowych czyli ZOZ w Kłodzku, Szpital w Bystrzycy Kłodzkiej, Szpital w Polanicy-Zdroju, Szpital w Stroniu Śląskim, Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna, Zespoły Uzdrowisk Kłodzkich, Straż Pożarna, Policja, Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Piotr Marchewka – Etatowy Członek Zarządu Powiatu poinformował zgromadzonych o ustaleniach z narady, która odbyła się u Wojewody Dolnośląskiego w dniu 04 marca 2020 r. Obecna była również Dyrektor Oświaty, która przedstawiła informacje dotyczącą szkół powiatowych. Każdy z przedstawicieli swojej jednostki zreferował wszystkim zgromadzonym stan przeprowadzonych u siebie przygotowań oraz jakie podjęto środki zabezpieczające.

Z przekazanych informacji przez Panią Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłodzku mgr Teresę Józefiak na dzień 6 marca godz. 09.00 – nie ma na Dolnym Śląsku żadnego potwierdzonego przypadku zarażenia tzw. koronawirusem.

Kilkadziesiąt osób jest pod obserwacją, natomiast obecnie u większości zgłaszających się z objawami, stwierdzono tylko przeziębienie lub grypę. Sytuacja w powiecie jest stale monitorowana. Szpitale oraz służby są przygotowane i mają zabezpieczone w razie konieczności miejsca izolacji.

W spotkaniu uczestniczyli:
Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk – Wicestarosta, I zastępca przewodniczącego PZZK
Piotr Marchewka – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, II zastępca przewodniczącego PZZK
Jan Kalfas – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Danuta Trojan – Pracownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Starostwo Powiatowe w Kłodzku, sekretarz
Tomasz Wójtowicz – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku
Krzysztof Bal – Naczelnik Wydziału Prewencji, Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Teresa Józefiak – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku
Grzegorz Chmielowiec – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłodzku
Jadwiga Radziejewska – Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku
Bogumił Zwardoń – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku
Anetta Kościuk – Dyrektor Wydziału Oświaty, Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Monika Prochera – Stanowisko ds. Polityki Zdrowotnej, Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Zbigniew Łopusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego
Waldemar Bicz – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej Rady Powiatu Kłodzkiego
Krzysztof Stasiak – Zastępca Dyrektora Centrum ds. Lecznictwa, Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim
Jacek Urbanek – Kierownik Działu GE, Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim
Henryk Szlemp – Dyrektor ds. Lecznictwa, Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju
Małgorzata Felcenloben – Położna Epidemiologiczna, Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju
Andrzej Sidorowicz – Specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa, Specjalistyczne Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju
Jarosław Surówka – Prezes, Bystrzyckie Centrum Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej
Joanna Walaszczyk – Prezes Zarządu Spółki „Uzdrowisko Lądek-Długopole” S. A.
Łukasz Surażyński – Wiceprezes Zarządu, Uzdrowiska Kłodzkie S. A. w Polanicy-Zdrój
Kamila Kasprzak – Uzdrowiska Kłodzkie S. A. w Polanicy-Zdrój
Bartosz Kowalczyk – Uzdrowiska Kłodzkie S. A. w Polanicy-Zdrój
Marcin Olejnik – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *