Remont za remontem

W ponad 30 budynkach zlokalizowanych na terenie Nowej Rudy i gminy Nowa Ruda trwają, bądź są na ukończeniu remonty. W szczególności dotyczy to ul. Piastów, Wąskiej, Świdnickiej, Sokola, Akacjowej, Kolejowej i Kościelnej, oraz budynków na terenie Jugowa i w Ludwikowicach Kłodzkich

– Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, jako zarządzający miejskim zasobem komunalnym i administrujący wspólnotami mieszkaniowymi na terenie obu noworudzkich gmin, działając w ich imieniu, realizuje szereg zadań począwszy od drobnych remontów i napraw, usuwaniu awarii i zagrożeń, wymiany instalacji elektrycznych i sanitarnych, modernizacji, do remontów kapitalnych włącznie – tłumaczy Marian Zdunek, prezes NTBS. – Przez remonty kapitalne należy rozumieć zadania kompleksowe, polegające na wykonaniu, wspomnianych wcześniej, instalacji, remonty dachów z obróbkami i kominami, remonty klatek schodowych aż po odnowienie – docieplenie elewacji budynków i zgazyfikowanie budynków, jeżeli wykonane zostało przyłącze gazowe – dodaje.

Niedawno przystąpiono do remontu dachów w budynkach komunalnych. Przed dwoma tygodniami przekazano plac budowy przy ul. Stara Droga 55 w Drogosławiu, kilka dni temu budynku przy ul. Kwiatkowskiego 5 w Słupcu oraz Fredry 49, a w dalszej kolejności budynek przy ul. Stara Droga 9 i Miedziankę 5 w Drogosławiu. Wartość zadania 450 000 zł. W czwartek 5 września NTBS podpisał kolejną umowę na remont pięciu pustostanów w lokalach komunalnych w budynkach przy ul. Wąska 1, Zaułek 1 i Zaułek 6. Z początkiem sierpnia rozstrzygnięty został przetarg na remonty pustostanów w budynku Rynek 3.

– Aktualnie realizujemy zadania związane z wymianą stolarki okiennej w lokalach komunalnych. Dotyczy ono zarówno budynków wspólnot Mieszkaniowych jak i budynków komunalnych, w których zakończone zostały remonty kapitalne, tam gdzie aktualnie trwają oraz budynków do których przystąpimy w niedługim czasie. Łącznie do wymiany jest 125 okien, a wartość zamówienia to 118 tys. zł – mówi Marian Zdunek.

Na przestrzeni ostatnich 8. miesięcy na cele bytowe i grzewcze doprowadzono gaz do 6 budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Centrum miasta i 2 w Słupcu. Łączna wartość wykonania instalacji gazowej w tych budynkach wynosi 340 tys. zł. Jeszcze w tym roku wykonane zostaną przyłącza gazowe do 8 budynków w Centrum i w Słupcu.

Na wcześniej wspomniane drobne remonty tj. usuwanie awarii, roboty zduńskie, elektryczne, usługi kominiarskie, roboty hydrauliczne i wykonanie dokumentacji wydatkowano do chwili obecnej 400 tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *