Czy będą fotoradary na ul. Kwiatkowskiego?

Kłodzkie starostwo prowadzi starania o ustawienie w Nowej Rudzie-Słupcu dwóch fotoradarów. „Pułapki” na kierowców łamiących przepisy miałyby stanąć na ul. Kwiatkowskiego

– Zwróciliśmy się też do policji i Inspekcji Transportu Drogowego o skierowanie na tę ulicę większej ilości patroli, aby poprawić tam bezpieczeństwo – mówi Piotr Marchewka, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego.
Sojusznikiem starostwa w tych działaniach są Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy, właściciel znajdującej się przy ul. Kwiatkowskiego Kopalni Gabra.
– Deklaruję, że jeśli rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo w tym rejonie miasta będą wymagały nakładów finansowych, to weźmiemy część kosztów na siebie – mówi Jakub Madej, prezes KSS Bartnica.

Sprawa niełatwa, ale realna
Ulicą Kwiatkowskiego wożone jest z Kopalni Gabra kruszywo służące do budowy dróg w całym kraju. Transport odbywa się od co najmniej kilkunastu lat. Ostatnio grupa mieszkańców wysłała do władz samorządowych pisma o uciążliwościach związanych z ruchem ciężarówek.
– Poprosiliśmy kopalnię o wyniki monitoringu ciężkich aut wyjeżdżających z zakładu. Okazało się, że ul. Kwiatkowskiego jeździ… mniej ciężarówek niż w ubiegłym roku – mówi Piotr Marchewka.

Prezes kopalni to potwierdza.
– W ciągu 9 miesięcy tego roku ruch ciężarówek zmniejszył się na ul. Kwiatkowskiego o ok. 20 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jest to spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem na kruszywo oraz łatwiejszym dostępem kopalni do transportu kolejowego. W 2018 r. mieliśmy ograniczone możliwości transportu gabra koleją, ponieważ lokalnie trwały remonty infrastruktury, powodujące problemy z dojazdem taboru. Ale to się już zmieniło – tłumaczy Jakub Madej.

Skąd więc obecne skargi mieszkańców?
– Mamy sygnały, że niektórzy kierowcy ciężarówek jeżdżą po tej ulicy szybko, nie stosują się do znaków ograniczenia prędkości. Brawura niektórych kierujących, połączona z faktem, że jeździ tamtędy sporo ciężarówek, może być przyczyną niezadowolenia ludzi – mówi Piotr Marchewka.
– Kopalnia nie posiada własnego transportu, mamy więc niewielki wpływ na zachowanie przyjeżdżających po kruszywo kierowców. Bardzo nam zależy, aby na ul. Kwiatkowskiego było bezpiecznie, dlatego wspieramy starostwo w staraniach o fotoradary – dodaje prezes KSS Bartnica.

Jeszcze nie wiadomo, kiedy urządzenia mogłyby być zamontowane.
– Procedura łatwa, ani szybka nie jest. Na ul. Kwiatkowskiego od lat nie było poważnego wypadku, więc nie jest to newralgiczne miejsce na fotoradary. Jednak wolimy zapobiec ewentualnym nieszczęściom i robimy, co możemy: między innymi rozmawiamy z odpowiedzialną za montaż fotoradarów Inspekcją Transportu Drogowego, czy policją. Jestem dobrej myśli – mówi Piotr Marchewka.

Razem dla bezpieczeństwa
To nie pierwsze, wspólne działanie samorządu i KSS Bartnica na rzecz bezpieczeństwa na ul. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie-Słupcu. Już w 2000 r. kopalnia, w porozumieniu z samorządem, wykonała na własny koszt remont i poszerzenie tej ulicy. W 2010 i 2011 r. współfinansowała przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ul. Kwiatkowskiego, w 2012 r. wykonała na własny koszt remont kolejnego odcinka ulicy, a w 2018 r. sfinansowała wymianę asfaltu na połowie drogi i dofinansowała prowadzoną przez starostwo przebudowę drugiej połowy jezdni oraz budowę chodnika. Nowy, gładki asfalt zniwelował w dużej mierze hałas i inne uciążliwości związane z ruchem ciężarówek.

Str. 5 w numerze 402 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 402
1-7 listopada 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *