Sympozjum w Nysie

W dniu 30 stycznia (czwartek) odbyło się 8 Sympozjum naukowe „Innowacyjny Uniwersytet Trzeciego Wieku” – Wolontariat Kompetencji w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

Sympozjum otworzyli – Prorektor PWST Nysa prof.dr Tomasz Drewniak i dr Piotr Bernat Pełnomocnik Rektora PWST Nysa. W spotkaniu uczestniczyło 10 Uniwersytetów Trzeciego Wieku w tym: 8 z województwa opolskiego oraz 2 z województwa dolnośląskiego.

Tematem przewodnim sympozjum było omówienie najważniejszych zadań w minionym 2019 roku oraz plany pracy na rok 2020.

Przedstawiciele poszczególnych Uniwersytetów Trzeciego Wieku przedstawiali kolejno swoje osiągnięcia i działania już zrealizowane oraz plany swoich dalszych przedsięwzięć.

Wszystkie jednostki miały w ofercie edukacyjnej wykłady i seminaria, zajęcia regularne wśród których dominowały zajęcia sportowe i ruchowe, kursy językowe, zajęcia komputerowe oraz zajęcia artystyczne.
Odmienną w charakterze działalnością, realizowaną przez niektóre jednostki, były działania społeczne na rzecz osób potrzebujących spoza UTW, skierowane do osób starszych, społeczności lokalnej oraz dzieci i młodzieży.

Noworudzki UTW- reprezentowali – „Honorowy Rektor – Pełnomocnik dyrektora MOK w Nowej Rudzie Karolina Popiel oraz członkowie Zarządu – Bożena Mazur, Tadeusz Hajduk i Józef Redlicki.

Podsumowanie sympozjum odbyło się przy kawie i pysznym ciasteczku. Członkowie poszczególnych delegacji wymieniali się adresami i swoimi doświadczeniami a delegacja NUTW wręczyła każdemu z UTW harmonogram działań i piękne kalendarze na 2020 rok – Nowa Ruda z lotu ptaka- serdecznie zachęcając do odwiedzenia naszej pięknej, małej ojczyzny.
Bożena Mazur

Fot. Józef Redlicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *