Niebieska karta w Nowej Rudzie

Procedura „Niebieskie Karty” to instytucjonalne narzędzie służące do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – realizacja zadań w ramach procedury Niebieskiej Karty przez policjantów z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie

W roku 2019 wdrożono 40 procedur Niebieskiej Karty – 3 karty zostały założone przez miejskie lub gminne ośrodki pomocy społeczne, a 37 przez interweniujących policjantów lub dzielnicowych. Wśród 85 ofiar przemocy domowej 5 to małoletni przed ukończeniem 18 roku życia. Alkohol był głównym czynnikiem motywującym działanie sprawców przemocy. W ocenianym okresie czasu wszczęto 30 postępowań przygotowawczych z art. 207 kk, z których 13 zakończyło się skierowaniem aktu oskarżenia.

– Na bieżąco i na bardzo dobrym poziomie układała się współpraca z członkami Zespołów Interdyscyplinarnych powołanych przy Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie i w Radkowie oraz Urzędzie Gminy w Nowej Rudzie. Dzielnicowi brali udział w pracach Grup Roboczych i stosownie do ustaleń planów pomocy rodzinom dokonywali systematycznych kontroli sytuacji w rodzinie – mówi asp. Paulina Koptyra, członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Nowej Rudzie. – W roku 2019 r. policjanci oraz dzielnicowi Komisariatu Policji w Nowej Rudzie przeprowadzili łącznie 923 interwencji domowych, zatrzymali i osadzili do wytrzeźwienia w PDOZ 167 sprawców tychże zdarzeń – dodaje.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Komisariacie Policji w Nowej Rudzie zarejestrowane było 26 rodzin, w których prowadzone są działania w ramach procedury Niebieska Karta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *