W trosce o bezpieczeństwo w Górach Sowich

Policjanci przeprowadzają akcję mającą na celu uświadomienie kierowcom, że jazda quadami w lesie jest nielegalna

Policjanci wiedzą, jak uciążliwa dla lokalnej społeczności jest kwestia osób poruszających się na quadach po terenach leśnych. Takie sygnały docierają do nas za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz bezpośrednio od mieszkańców. Stąd też mundurowi przypominają, że las i podobne tereny rekreacyjne nie są miejscem dla osób, które niszczą środowisko naturalne, płoszą dzikie zwierzęta i lekceważą obowiązujące przepisy

W związku ze zdiagnozowanym zagrożeniem, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Nowej Rudzie oraz Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie wspólnie ze Strażą Leśną Nadleśnictwa Jugów od ubiegłego weekendu przeprowadzają działania wzmożone, celem wyeliminowania negatywnych zachowań oraz poprawy bezpieczeństwa użytkowników leśnych traktów.

Na terenach leśnych, w szczególności szlakach turystycznych lub na terenie parków narodowych wolno jeździć tylko drogami publicznymi i po wyznaczonych traktach. Złamanie zakazu wiąże się z karą. Jazda po lesie jest zabroniona, a zakaz wynika z wprost z Kodeksu Wykroczeń art. 161- „Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu, w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawi taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny”. Kierujący pojazdem spalinowym, który nie dostosuje się do powyższego zostanie ukarany. Straż Leśna również ma uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz kierowania wniosków u ukaranie do Sądu. W związku z przepisem art. 161 Kodeksu Wykroczeń pozostaje art. 29 Ustawy o lasach: „Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach”.

W skrócie do powyższego, proszę zapamiętać generalną zasadę – nie wjeżdżamy do lasu, jeżeli nie ma znaku dopuszczającego ruch pojazdów. Istotna jest również kwestia parkowania i pozostawiania pojazdów w lesie. W myśl ustawy można to zrobić tylko i włącznie w miejscach do tego wyznaczonych – art. 29 ust. 2 Ustawy o lasach stanowi o tym wprost: „Postój pojazdów, o których mowa w ust. 1 na drogach leśnych.

Przypominam, że quad to mały, ale bardzo mocny pojazd, a niestety ich użytkownicy często naruszają przepisy, tłumacząc się ich nieznajomością – to nie jest okoliczność łagodząca, a osoby naruszając przepisy zagrażają tym samym bezpieczeństwu wszystkich osób korzystających z terenów leśnych, narciarskich tras biegowych i szlaków turystycznych.

Policjanci zapowiadają kontrole i działania w tym zakresie. Będą one cyklicznie powtarzane aby wyeliminować nieprawidłowe zachowania.

asp. Paulina Koptyra
Komisariat Policji w Nowej Rudzie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *