Apel w sprawie noworudzkiego szpitala

Podczas sesji Rady Seniorów Miasta Nowa Ruda, która odbyła się w piątek 7 lutego radni uchwalili treść apelu w obronie noworudzkiego szpitala, który został skierowany do parlamentarzystów z naszego okręgu wyborczego, rady oraz starosty powiatu kłodzkiego, a także do dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ we Wrocławiu, Rady Miejskiej w Nowej Rudzie i do burmistrza

Poniżej publikujemy treść apelu:
Rada Seniorów Miasta Nowa Ruda, składająca się z reprezentantów organizacji zrzeszających środowiska senioralne wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją publicznej służby zdrowia na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda. Stan publicznej służby zdrowia w ostatnich latach ulega stałemu pogorszeniu. W ostatnich dniach nastąpiło zawieszenie działalności oddziału internistycznego Szpitala Miejskiego w Nowej Rudzie, nie działa poradnia diabetologiczna, brak jest lekarza w poradni psychiatrycznej, kolejki do jeszcze działających poradni specjalistycznych, prowadzonych przez ZOZ w Kłodzku, są tak długie, że uzyskanie szybkiej porady medycznej staje się niezwykle trudne, a to znacząco waży na zdrowiu i życiu całej społeczności, a w szczególności seniorów, którzy sa grupą najbardziej dotknięta wszelkiego rodzaju schorzeniami. Już nie wspominamy o możliwości skorzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych, bo na nie trzeba czekać bardzo długo lub alternatywnie wykupić je, jako świadczenia prywatne. Pamiętajmy, że większość seniorów, szczególnie emerytów czy rencistów żyje z niezbyt wysokich świadczeń, a koszty bieżącego utrzymania z miesiąca na miesiąc rosną, zatem ludzi zwyczajnie na to nie stać. Inne podmioty świadczące usługi medyczne w ramach poradni specjalistycznych maja na tyle niskie kontrakty z NFZ, że też nie są w stanie przyjąć wszystkich chorych.

Rada Seniorów Miasta Nowa Ruda zna apel, przyjęty przez Radę Miejska w Nowej Rudzie we wrześniu 2019 r., jednak z żalem stwierdza, że nie przyniósł on żadnych widocznie odczuwalnych efektów.

Apel ten można by nazwać krzykiem rozpaczy ze strony środowiska senioralnego. Znamy realia, uwarunkowania, wiemy o niedoborach finansowych, brakach kadrowych, ale czy to zwiększy dostępność świadczeń i usług medycznych? Zdecydowanie nie, a wszelkie podmioty mogące cokolwiek pomóc zdają się nie chcieć lub nie móc zrobić cokolwiek w tym względzie. Czy w takim razie skreślają już tę część społeczeństwa? Wszyscy kiedyś będziemy starzy, mogą nas dotknąć choroby I co wtedy? Szczególnie gdy nie ma się środków finansowych, by się ratować.

Dlatego też Rada Seniorów Miasta Nowa Ruda zwraca się z tym apelem do wszystkich, którzy mogą cokolwiek w przedmiotowej sprawie pomóc: POMÓŻCIE!

Sytuacji służby zdrowia na terenie Nowej Rudy poświęcona będzie sesja tematyczna Rady Miejskiej w Nowej Rudzie. Głos w tej sprawie zabrał również burmistrz Tomasz Kiliński, który przed kilku dniami również skierował pismo do władz powiatu kłodzkiego i do dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej o podjęcie działań umożliwiających odwieszenie – ponowne uruchomienie Oddziału Wewnętrznego w noworudzkim szpitalu. Jak wiadomo, miasto ze swojej strony podejmuje wszelkie możliwe działania, aby oddział mógł ponownie funkcjonować, a dla lekarza chętnego na podjęcie w Oddziale Wewnętrznym prace OFERUJE MIESZKANIE. Podpisy do władz powiatu w sprawie ponowne uruchomienie działalności Oddziału Wewnętrznego zbierała również radna Jadwiga Ziemska, podpisali się m.in. wszyscy radni i pracownicy urzędu miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *