List burmistrza do PKW

Tomasz Kiliński, burmistrz Nowej Rudy, w obawie o zdrowie i życie mieszkańców Nowej Rudy, wnosi o przesunięcie terminów wyborów prezydenckich zaplanowanych na 10 maja. Napisał w tej sprawie do Państwowej Komisji Wyborczej, do wiadomości Wojewody Dolnośląskiego i premiera Mateusza Morawieckiego

– Według mnie, w sytuacji, w której się znajdujemy, wybory są nonsensem z zasadniczej przyczyny – kłóci się to z lansowanym wszędzie i przez wszystkich hasłem „Zostań w domu”, a to z kolei jest sprzeczne z demokratycznym hasłem „Idź na wybory” – twierdzi burmistrz. – W związku z majowymi wyborami już w najbliższych dniach trzeba będzie organizować spotkania i szkolenia dla komisji wyborczych w kilkunastu obwodach, a do organizacji wyborów potrzebnych będzie u nas ponad 100 osób. Chciałbym, żeby mi ktoś powiedział, kogo i jak mam przekonać do zasiadania w komisjach wyborczych? Było 18 zgłoszeń osób chętnych, ale przed dwoma czy trzema tygodniami, więc nie wiem, czy są jeszcze aktualne. Pracownicy z urzędu, z którymi rozmawiam mogą mi odmówić, więc kto będzie siedział w komisji? Kto weźmie odpowiedzialność za zdrowie i życie ludzi siedzących w komisjach i tych którzy pójdą głosować? Miejsca, w których mieszczą się lokale wyborcze, są zazwyczaj pozamykane. Kto je przygotuje? Kto i w jaki sposób zabezpieczy ludzi, którzy mają to obsłużyć? Przypomnę, że oprócz samych komisji, też potrzeba osób, które będą przygotowywać, nadzorować itd. – zastanawia się Tomasz Kiliński.

Burmistrz wspomina też o zabezpieczeniu dla członków komisji, czyli zakupie maseczek, rękawiczek, płynów dezynfekujących i kilkunastu tysięcy długopisów jednorazowych dla wszystkich głosujących.
– To są koszty, które dzisiaj lepiej przerzucić dla tych, którzy ratują ludzkie życie, na zakup testów, czy tak bardzo deficytowego, a jakże potrzebnego sprzętu ochronnego dla personelu szpitali – mówi burmistrz Tomasz Kiliński.

Pełna treść listu:

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów RP

Szanowny Pan
Jarosław Obremski
Wojewoda Dolnośląski
Szanowny Pan
Sylwester Marciniak
Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

Szanowny Pan
Sebastian Kowalski
Komisarz Wyborczy w ­Wałbrzychu

Jako organ wykonawczy Gminy Miejskiej Nowa Ruda zwracam się do Państwa z apelem w sprawie przełożenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Od dnia 20 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Wprowadza ono szereg obostrzeń w życiu społecznym, mających na celu ograniczenie skutków epidemii wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej. W związku z tym, co jest w pełni uzasadnione, wprowadzone zostały ograniczenia sposobu przemieszczania się, ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji i zakładów pracy, wprowadzono zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności, także tych o charakterze religijnym. Wszystkie te działania mają na celu ochronę ludności oraz wstrzymanie tempa rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jako samorządowcy nieustannie apelujemy do mieszkańców, by pozostawali w domach, przestrzegali zasad higieny oraz ograniczali, zgodnie z przywołanym rozporządzeniem, wszelkie formy aktywności, które mogą stwarzać dla nich samych i dla otoczenia zagrożenie zarażeniem się.

Te jakże słuszne decyzje nakładają się w czasie na konieczność realizacji kalendarza wyborczego. To zaś rodzi istotny problem. Jest nim sprzeczność pomiędzy realizacją wspomnianego rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz realizacją kalendarza wyborczego. Zgodnie z tym kalendarzem do dnia 10 kwietnia 2020 r. powinno odbywać się zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych. W Gminie Miejskiej Nowa Ruda tych komisji jest 14, w tym 2 w tzw. obwodach zamkniętych (szpital i dom pomocy społecznej). Składy komisji to minimum 5 osób. Bazując na doświadczeniach z poprzednich lat, aby móc przeprowadzić sprawnie wybory, potrzeba około 100 członków do tychże komisji (liczniejsze komisje przy dużych obwodach głosowania). W chwili obecnej zgłoszonych mamy 18 osób, przy czym – co trzeba podkreślić – zgłoszenia te zostały dokonane przed ogłoszeniem stanu epidemii. Daleko nierozsądnym jest namawianie ludzi do tego, aby zgłosili swój akces do pracy w komisjach, szczególnie w sytuacji, gdy wszędzie i wciąż apeluje się do społeczeństwa o pozostawanie w domach oraz ograniczenie wszelkich kontaktów bezpośrednich. Bez komisji zaś nie będzie możliwe przeprowadzenie głosowania w wyborach 10 maja br. Dodatkowo do obsługi wyborów potrzebnych jest ok. 50 osób, które wykonują różne funkcje organizacyjno-techniczne na podstawie umów zlecenia. Nie ma chętnych do zawarcia takich umów.

Ponadto lokale wyborcze znajdują się w budynkach użyteczności publicznej (np. szkoły, instytucje kultury), które są zamknięte, zgodnie ze wskazaniami przywołanego rozporządzenia. Nie ma kto przygotować tych lokali, aby były właściwie urządzone i wyposażone na dzień wyborów.
Z rozporządzenia Ministra Zdrowia wynika zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 2 osób. Jak zatem mają być przeprowadzone szkolenia komisji, nawet przy założeniu, że znajdą się chętni do pracy w nich? Powszechnie wiadomo, że środki ochrony osobistej (maseczki, rękawice, kombinezony, środki dezynfekcyjne itp.) są teraz towarem deficytowym i w pierwszej kolejności powinny być one dysponowane do służb medycznych oraz innych, które mają kontakt z chorymi lub potencjalnie zarażonymi. Nie mamy możliwości, by takowe środki zapewnić tak na szkolenia członków komisji, jak i później w trakcie wyborów.

Przy wyborach zaangażowani są także Policjanci. Przy aktualnej obsadzie kadrowej odrywanie ich od wykonywanych zadań po to, by konwojowali karty do głosowania i zapewniali porządek publiczny przy wyborach też wydaje się problematyczne, bo w tym czasie muszą, prócz swoich ustawowych zadań, wykonywać inne np. sprawdzać sposób przestrzegania kwarantanny.

Powszechnie znana jest sytuacja epidemiczna w kraju. Z dnia na dzień wzrasta liczba potwierdzonych przypadków zachorowań oraz niestety także zgonów. Jest to trend narastający. Według ostatnich danych na terenie Powiatu Kłodzkiego objętych kwarantanną jest około 320 osób (liczba ta ulega zmianie). Liczba ta z dnia na dzień rośnie. Jest też pierwszych 5 potwierdzonych przypadków zachorowań. Mieszkańcy Gminy Miejskiej Nowa Ruda, podobnie jak całego kraju, boją się, słuchają w przeważającej większości apeli o pozostawanie w domach. W chwili obecnej apelowanie do nich o akces do prac przy wyborach byłoby co najmniej moralnie wątpliwe. Należy podkreślić z całą mocą, że nic nie wskazuje na to, by sytuacja epidemiczna w kraju zmieniła się diametralnie do 10 maja 2020 r. tak, by można było wszystkie obowiązki, nałożone na samorząd przez przepisy prawne, zrealizować bez stworzenia zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców.

Reasumując, informuję o powyższym, gdyż zachodzi realna obawa, że w tak ustalonym terminie nie będzie obiektywnych możliwości skompletowania obwodowych komisji wyborczych, zawarcia z ludźmi umów zlecenia na obsługę techniczną wyborów oraz przygotowania lokali wyborczych. To nie jest kwestia sympatii, czy poglądów, to kwestia obiektywna, której nie sposób zmienić. Zdaję sobie sprawę, że te same problemy wystąpią w przeważającej liczbie samorządów i to zapewne w jeszcze bardziej dramatycznej formie. Dlatego też apeluję o działania z Państwa strony, które mogłyby zmienić tę sytuację. Skoncentrujmy się teraz na tym, co najważniejsze: na ochronie zdrowia i życia mieszkańców, na spowolnieniu tempa przyrostu zachorowań, gdyż przy ich lawinowym wzroście, krajowy system służby zdrowia może okazać się niewydolny. Być może wspólny głos wszystkich, którzy są odpowiedzialni za wybory oraz za zdrowie społeczności lokalnych, dotrze do decydentów i spowoduje z ich strony oczekiwane decyzje.

Ja apeluję dziś do mieszkańców, w trosce o ich zdrowie i bezpieczeństwo: zostań w domu, a do Państwa apeluję: odwołajcie wybory zaplanowane na dzień 10 maja 2020 r.

Z poważaniem
Tomasz Kiliński, Burmistrza Miasta Nowa Ruda
Nowa Ruda, 1 kwietnia 2020 r.

Str. 3 i 21 w numerze 422 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 422
3-9 kwietnia 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa
powyższy numer NIE BĘDZIE DOSTĘPNY w wersji papierowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *