Korekty w obostrzeniach

We wtorek 31 marca opublikowane zostało nowe rozporządzenie w sprawie ograniczeń w związku z epidemią koronawirusa. Pisaliśmy o tym >tutaj<

Już w środę 1 kwietnia pojawiła się korekta do tych wytycznych. Wprowadzono wyjątki dla aptek i stacji benzynowych w przypadku „godzin dla seniora”, a także rozszerzono listę osób, które mogą pozostać w zamykanych hotelach – to najważniejsze zmiany.

W rozporządzeniu wprowadzającym nowe zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa uszczegółowiono kilka kwestii – m.in.:
Jeśli mieszkałeś w hotelu przed wejściem w życie rozporządzenia z dnia 31 marca, możesz dokończyć swój pobyt zgodnie z planem.
Hotele i inne miejsca noclegowe zostają zamknięte. Mogą pozostać otwarte tylko i wyłącznie dla:
•osób w kwarantannie lub izolacji,
•personelu medycznego,
•osób w delegacji i dla tych, którzy korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych (dotyczy to np. pracowników budowlanych),
•osób, które były zakwaterowane w obiekcie noclegowym przed 31 marca.

Jeśli więc przed wejściem nowych przepisów nocowałeś w hotelu, możesz dokończyć swój pobyt zgodnie z planem.

Miejsca pracy – ułatwienia dla linii produkcyjnych
Pracodawcy mają obowiązek zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. Dotyczy to przede wszystkim stanowisk pracy poszczególnych osób, które muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.

Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.

Wyjątki w „godzinach dla seniora” (10:00-12:00)
Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”, które polega na obsłudze w godzinach od 10:00 do 12:00 jedynie osób powyżej 65. roku życia. Obowiązuje je także zasada „3 osoby na jedno stanowisko kasowe” tak jak pozostałe sklepy i punkty usługowe.

Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.