WORD-y przywracają egzaminy

Po udanym pierwszym dniu ponownego egzaminowania na kat.: A, A1, A2, AM, C, C+E i D Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował o powrocie egzaminów na kat. B i T

Dyrektorzy dolnośląskich WORD-ów zdali sprawozdanie z pierwszego dnia egzaminowania na kierowców, gdy wciąż obowiązują obostrzenia ze względu na stan epidemii. W ich opinii egzaminy zostały przeprowadzone bez żadnych zakłóceń i bez narażania zdrowia i bezpieczeństwa egzaminowanych oraz pracowników WORD-ów. Właśnie dlatego Zarząd Województwa wyraził zgodę na możliwość przywrócenia egzaminów na kat. B oraz T od 11 maja.

Do egzaminu NIE MOGĄ przystąpić:
• osoby z wyraźnymi oznakami przeziębienia (katar, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle gardła, wysypka itd.) lub osoby, u których w okresie ostatnich 14 dni występowały takie objawy;
• osoby które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały za granicą lub których domownicy bądź osoby, z którymi miały bezpośredni kontakt, przebywały za granicą;
• osoby, które w ostatnich 14 dniach miały kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2;
• osoby, których domownicy pozostają w okresie ­kwarantanny.

Egzamin w rękawiczkach i masce
Na egzamin należy zgłosić się w rękawiczkach jednorazowych oraz w masce zakrywającej nos i usta – osoby, które nie spełnią tego wymogu nie zostaną dopuszczone do egzaminu.
Przed egzaminem zdającemu, uczestnikowi szkolenia zostanie zbadana temperatura ciała, w przypadku gdy będzie wynosiła powyżej 37 st. C nie zostanie dopuszczony do egzaminu!
Przed przystąpieniem do egzaminu zostaną zdezynfekowane rękawice jednorazowe.
Jeżeli w trakcie trwania egzaminu egzaminator stwierdzi u osoby zdającej występowanie kataru, kaszlu, kichania itd. egzamin zostanie przerwany!
Na terenie ośrodka niedozwolone jest przebywanie osób postronnych, nieprzystępujących do egzaminu, w związku z tym proszę do WORD nie przychodzić z osobami towarzyszącymi.

Na egzamin kat. A (w tym AM, A1, A2) należy dodatkowo (poza wymogami wskazanymi powyżej) zgłosić się z własnym kaskiem oraz słuchawkami wyposażonymi w wejście typu „minijack”. Brak tego wyposażenia będzie uniemożliwiał przeprowadzenie egzaminu.

Kategoria B prawa jazdy to obecnie najpopularniejsza kategoria wybierana przez kandydatów na kierowców. Aby egzaminy mogły się bezpiecznie odbywać, do czasu unormowania sytuacji w kraju, ich liczba w ciągu dnia będzie mniejsza, a ośrodki będą pracować na dwie zmiany. Używane będą także środki zabezpieczające i dezynfekujące pojazdy oraz pomieszczenia, a przed egzaminem zdającemu zostanie zbadana temperatura ciała.
– Powoli chcemy przywracać normalność w tym zakresie, oczywiście z zachowaniem należytych środków zabezpieczających. Biorąc pod uwagę popularność kategorii B na prawo jazdy, chcemy zapewnić kandydatom na kierowców możliwie szybki powrót do zdawania egzaminów – podsumowuje Tymoteusz Myrda.

Ponad 200 nowych pytań w testach na prawo jazdy
Na uzupełnienie wiedzy było ponad pięć miesięcy. Tyle dał minister infrastruktury, zanim wprowadził zmiany. W egzaminie teoretycznym na prawo jazdy pojawiło się ponad 200 nowych pytań: 39 dotyczy tworzenia tzw. korytarza życia i jazdy na suwak, a 177 odnosi się do innych zagadnień (pieszych, pierwszeństwa, sygnalizacji świetlnej). Przepisy regulujące tzw. korytarz życia i jazdę na suwak weszły w życie 6 grudnia 2019 r. Zapowiedziano wówczas uzupełnienie bazy pytań. Na 11 maja br. baza publikowana na stronach Ministerstwa Infrastruktury obejmuje 3270 pytań. Część teoretyczna egzaminu państwowego (trwa 25 minut) obejmuje 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 z wiedzy specjalistycznej, odpowiedniej dla kategorii prawa jazdy. Każde pytanie zawiera tylko jedną prawidłową odpowiedź. Obowiązują różne „wartości” pytań – od trzech punktów za odpowiedź na pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, po jednym za pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Maksymalnie można uzyskać 74 punkty. Aby zdać egzamin teoretyczny, trzeba zdobyć ich co najmniej 68.

Str. 9 w numerze 428 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 428
15-21 maja 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa
powyższy numer NIE BĘDZIE DOSTĘPNY w wersji papierowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *