Republika Czeska – zasady podróżowania

Od czwartku 3 grudnia obowiązują nowe zasady wjazdu na terytorium Czech z Polski

System oznakowania państw europejskich pod kątem bezpieczeństwa podróżowania tzw. „Semafor” umieścił Polskę na liście krajów wysokiego ryzyka zachorowania (kraje czerwone) na koronawirusa: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/ (lista jest stale aktualizowana). Podróżni z Polski mogą jednak wjechać na terytorium Czech o ile posiadają negatywny wynik testu na koronawirusa.
Przyjazd do Czech na okres powyżej 24 h wymaga: wypełnienia elektronicznego formularza lokalizacyjnego (https://plf.uzis.cz/) okazania negatywnego testu PCR wykonanego nie później niż do 72h przed wjazdem lub poddania się testowi PCR w ciągu 5 dni od przyjazdu i przedłożenia wyniku badania do regionalnej stacji higieny (w przeciwnym wypadku obowiązuje kwarantanna).
Wyjątkiem od tej zasady tj. zwolnieniem z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID 19 zostali objęci m.in.:
– pracownicy transportu międzynarodowego (wzór formularza dla pracownika transportu międzynarodowego: https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx),
– obywatele UE i cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub długoterminowy na terenie UE, którzy w ciągu 12 h przejeżdżają przez Czechy TRANZYTEM, lub podróżują do Czech na okres nieprzekraczający 24 godz. z pilnych powodów zdrowotnych, rodzinnych, biznesowych lub zawodowych (przy okazaniu wiarygodnego dokumentu potwierdzającego cel przyjazdu),
– dyplomaci akredytowani w Czechach,
– pracownicy transgraniczni (wzór formularza dla pendlera: https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx), uczniowie i studenci, którzy w celu wykonywania pracy lub nauki regularnie przekraczają przynajmniej raz w tygodniu granicę z państwem sąsiadującym;
Podróże z państw niskiego ryzyka zachorowania (zielone) nie generują żadnych obostrzeń (brak obowiązku przedłożenia negatywnego testu na obecność Covid-19 czy poddania się kwarantannie) – https://www.mvcr.cz/imgDetail.aspx?docid=22280058)

Zasady zachowania w przestrzeni publicznej i restrykcje sanitarne na terytorium Czech aktualizuje Ministerstwo Zdrowia RCZ: https://koronavirus.mzcr.cz/

Z uwagi na rosnący poziom zachorowań prosimy o zachowanie rozwagi przy planowaniu podróży, a także rozważenie odłożenia wyjazdu w czasie do momentu poprawienia się sytuacji epidemicznej w Czechach. Nadal konieczne jest śledzenie wewnętrznych regulacji PL i RCZ dot. przekraczania granicy ze względu na możliwe ew. modyfikacje spowodowane stanem pandemii w Europie: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Infolinia MSW RCZ: (+420) 974 820 680 (w. 3) pn-cz: 8.00-16.00, pt: 8.00-12.00
e-mail: cestovani.covid19@mvcr.cz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *