Chcąc rozpocząć służbę w Policji, dokumenty możesz złożyć już teraz!

Choć ostatnie dwa miesiące to czas ograniczeń, z którymi związany jest również proces postępowania kwalifikacyjnego do Policji, to jednak funkcjonuje rozwiązanie umożliwiające składanie dokumentów przez osoby zainteresowane służbą w naszej formacji drogą pocztową. Jest to o tyle istotne w przypadku kandydatów, którzy podjęli już decyzję o związaniu swojej kariery zawodowej ze służbami mundurowymi, że umożliwia wdrożenie wstępnych działań związanych z procesem rekrutacji już teraz.

W okresie panującej epidemii, kiedy pozostajemy w domu, pomyślmy o swojej przyszłości. Może właśnie teraz jest dobry moment, aby podjąć decyzję o wstąpieniu w szeregi Policji. Tą propozycję kierujemy do wszystkich osób, które stoją przed wyborem ścieżki zawodowej. Oferujemy gwarancję stałych warunków pracy, możliwość rozwoju, różnorodny system szkoleń, precyzyjny system wynagradzania, rozbudowany system socjalny. Biorąc pod uwagę możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego, oferujemy atrakcyjne uposażenie już na samym początku kariery zawodowej w naszej formacji, wynoszące 3880 zł na rękę.

Ostatnie dwa miesiące to okres związany z wprowadzaniem szeregu ograniczeń mających na celu zminimalizowanie zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dotyczą one również obszaru związanego z większością czynności w ramach postępowania kwalifikacyjnego do Policji. Jednak w dalszym ciągu osoby zainteresowane służbą w Policji mogą składać dokumenty, przesyłając je drogą pocztową do jednostek właściwych dla ich miejsca zamieszkania.

Możliwość składania przez kandydatów do służby w Policji dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji drogą pocztową, będzie funkcjonowała do odwołania.

Pamiętaj! Przesyłając dokumenty, już dziś robisz pierwszy krok w celu wstąpienia w nasze szeregi. W czasie panujących ograniczeń związanych z epidemią wdrożymy wstępne działania związane z procesem Twojej rekrutacji, a z chwilą, gdy wszystko wróci do normy, przystąpisz do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Informujemy, że do odwołania wprowadzono możliwość składania przez kandydatów do służby
w Policji dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji, wyłącznie drogą pocztową na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Zespół Kadr i Szkolenia
PLAC CHOPINA 2
57-300 KŁODZKO

Przypomnijmy, że służba w Policji to zawód dla ludzi z pasją, wymagający i dający dużo satysfakcji z możliwości pomocy innym ludziom. Zostając policjantem masz gwarancje stabilnych warunków zatrudnienia. Osoba, która ukończy kurs podstawowy otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 3880,31 zł netto, a osobom do 26 roku życia 4220 zł netto.

Kto może zostać policjantem:
• obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
• posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
• nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
• korzystający z pełni praw publicznych;
• posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej
dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
• dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
o ochronie informacji niejawnych.

PO WSTĄPIENIU DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻESZ:
– uzyskać tytuł licencjata lub magistra podejmując studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
– adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestniczyć w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
– uczestniczyć w kursach językowych np. z języka angielskiego, języka rosyjskiego;
– uzyskać nowe uprawnienia i kwalifikacje: tytuł ratownika, uprawnienia stermotorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji, prawo jazdy kat. D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów” i wiele innych.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE
http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/wazne_informacje/zostan_jednym_z_nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *